Sarrera Erregistroa: Udalari zuzendutako idatzien harrera

ZER DA?

Udalari edo beste administrazio bati zuzendutako eskaera, idatzi edo komunikazioen harrera-entrega.

Sarrera erregistrorako sarbideko egoitza elektronikoan jasotzen da Errenteriako udalean abia daitezkeen izapideen zerrenda eguneratua.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duten guztiek edo horien ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1.- Eskaera-orria eredu normalizatuan . Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NANa edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

Interesdunek aurkeztutako eskaerek datu hauek izan behar dituzte:

a) Interesdunaren izen-abizenak eta, egoki bada, ordezkariarenak

b) Jakinarazpena zein leku fisikotan egitea nahi duen. Horrez gain, interesdunek beren helbide elektronikoa, telefono mugikorra edo sare sozialetako helbidea eman ahal izango dituzte, Udalak jakinaraz diezaien jakinarazpena bidali duela edo jasotzeko moduan dagoela.

c) Eskaera eragin duten egitate, arrazoi eta eskaerak, argi adierazita

d) Lekua eta data

e) Eskatzailearen sinadura

f) Zein sail/azpisailetara zuzentzen den.

2.- Ireki beharreko prozedura-motaren arabera, gutxieneko agiriak aurkezteko eskatuko da.
Eskaerak, ardurapeko adierazpenak edo komunikazioak egiteko, administrazioarekiko errekurtsoak jartzeko, egintzak bertan behera uzteko eta beste pertsona baten izenean eskubideei uko egiteko, ordezkaritza egiaztatu beharko da.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención.
  Errenteriako Udala
  943 44 96 00.

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: unean bertan.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: ez dagokio.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ez dagokio.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1.- Dokumentazioa aurrez aurre aurkezten bada: dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.

                                                                                                                              2.- Ahal den neurrian jatorrizko dokumentazioa interesatuari itzuli; hala ere, zenbaitetan arauak esaten du aurkeztutako dokumentuak administrazioak gorde behar dituela edo derrigorrezkoa dela objektuak aurkeztea edo dokumentuak aurkeztea digitalizatu ezin den berariazko euskarri batean.
                                                                                                                              3.- Eskatzaileari kopia zigilatua eman, egiaztagiri moduan, zein egunetan aurkeztu duen eta hurrenkera-zenbakia jasota.
                                                                                                                              4.- Erregistroan utzitako agiriak dagokion sail/azpisailera bideratu.
                                                                                                                              5.- Kasu bakoitzean egokiak diren jardunbidearen izapideak.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Lehendakaritza - Idazkaritza Orokorra

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Administrazioetako organoetan eta posta-bulegoetan ziurtagiri irekiaren bidez aurkezten diren idazkien sarrerako datak eraginak izango ditu, herritarrek epeak betetzeari begira.

                                                                                                                               ZU! zerbitzuari atxikitako langileek egiaztatuko dute erregistroan aurrez aurre aurkeztutako dokumentuak jasotzen dituela administrazio-prozedura erkidea arautzen duen legeriak, sektoreko aplikatu beharreko araudiak eta, egoki bada, Errenteriako Udalaren izapideen eskuliburuan ezarritako datuak eta dokumentuak.

                                                                                                                               Ez badute dena aurkeztu, kopia zigilatuaren atzealdean errekerimendua inprimatuko zaio eskaera sinatu edo bidali duenari, hamar eguneko epean okerra konpon dezan edo aginduzko dokumentuak aurkez ditzan, ohartarazita ez badu hala egiten artxibatuko dela.

                                                                                                                               Eskabideak eta gainerako dokumentazioa Errenteriako Udalaren erregistro elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute hauek:

                                                                                                                               a) Pertsona juridiko guztiak

                                                                                                                               b) Profesionalen elkargoko kide izatea beharrezkoa den jardueretan aritzen direnak (finken administratzailea, jabetza-erregistratzailea, notarioa, arkitektoa, etab.).

                                                                                                                               c) Udalarekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera behartutako interesdunen ordezkariak.