Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan alta ematea eta autolikidazioa egitea

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Lehen aldiz erositako ibilgailuen gaineko zergan alta ematea eta autolikidazioa egitea. Ibilgailua Trafiko Buruzagitzan matrikulatu aurretik ordaindu behar da. Era berean, aldi batez egon diren ibilgailuei alta eman zaienean ere egin behar da.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsona fisiko edo juridikoakk edo haren ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • Identifikazio-agiriak:
 1. Eskatzailearen NAN, AIZ edo pasaportea.
 2. Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea,ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen,gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
 • Ibilgailuaren fitxa teknikoaren fotokopia.

NON ESKATZEN DA?

    Posta arrunta:
   • Donibane kalea 19 20110 PASAIA

   ZENBAT BALIO DU?

   001 - Trakziomekanikozko ibilgailuen gaineko zerga. Karga-tasak
   9 zp baino gutxiago duten ibilgailuentzat1,9756 Euro
   9 eta 11,99ra bitarteko zp duten ibilgailuentzat2,2226 Euro
   Gainerako kategorietarako2,3460 Euro
   002 - Automobilak
   9 zaldi fiskaletik beherakoak36,32 Euro
   9tik 11,99ra bitarteko zaldi fiskalak dituztenak81,74 Euro
   12tik 13,99ra bitarteko zaldi fiskalak dituztenak143,80 Euro
   14tik 15,99ra bitarteko zaldi fiskalak dituztenak201,32 Euro
   16tik 19,99ra bitarteko zaldi fiskalak dituztenak258,84 Euro
   20 zaldi fiskaletik gorakoak316,38 Euro
   003 - Autobusak
   21 eserleku baino gutxiagokoak195,41 Euro
   21etik 50era eserleku dutenak278,32 Euro
   50 eserleku baino gehiagokoak347,90 Euro
   004 - Kamioiak
   1.000 kg.-tik beherako karga erabilgarria dutenak99,18 Euro
   1.000tik 2.999 kg.-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak195,41 Euro
   2.999tik 9.999 kg.-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak278,32 Euro
   9.999 kg.-tik gorako karga erabilgarria dutenak347,90 Euro
   006 - Trakzio mekanikoko ibilgailu atoidunak eta erdi atoidunak
   1.000 baino gutxiago eta 750 kg. baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak41,44 Euro
   1.000tik 2.999 kg-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak65,15 Euro
   2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak195,41 Euro
   007 - Gainerako ibilgailuak
   Ziklomotoreak10,57 Euro
   125 cm3-ra bitarteko motozikletak10,57 Euro
   125cm3-tik 250 cm3-ra bitarteko motozikletak18,11 Euro
   250 cm3-tik 500 cm3-ra bitarteko motozikletak36,24 Euro
   500 cm3-tik 1.000 cm3-ra bitarteko motozikletak72,49 Euro
   1.000 cm3-tik gorako motozikletak144,96 Euro
   008 - Trakziomekanikozko ibilgailuen gaineko zerga. Hobariak
   Ibilgailu historikoak eta gutxienez hogeita hamar urteko antzinatasuna duten ibilgailuak, fabrikazio-datatik kontatzen hasita50 %
   1.1Ibilgailu hibridoak (motor elektrikoa-gasolina, elektrikoa-diesela edo elektrikoa-gasduna) fabrikan homologatuak, euren mota eta eredura egokitutako gailu katalizatzaileak dituztenak igorpen kutsatzaileak minimizatzeko. Hauek lehen lau urteetan, lehen matrikulaziotik kontatzen hasita.50 %
   1.2 Motor elektrikodun ibilgailuak eta/edo igorpenik gabekoak.50 %
   2.1Turismo edo pareko motako ibilgailu automobilak, 2014tik aurrera matrikulazio berrikoak, haien karbono-dioxido igorpenak (CO2) 100gr/km-tik beherakoak direnean (lehen urtean).50 %
   2.2Turismo edo pareko motako ibilgailu automobilak, 2014tik aurrera matrikulazio berrikoak, haien karbono-dioxido igorpenak (CO2) 100gr/km-tik beherakoak direnean (bigarren urtean)15 %

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: berehala

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   Errenta Sailak geroago berrikusi egin beharko du autolikidazioa.

   NORK ONARTU BEHAR DU?

   Ez dagokio

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   Ogasuna - Errentak

   OHARRAK

   1. Ibilgailuaren zerga hurrengo urteetarako helbideratu daiteke, helbideratzeen eredua beteta (ikusi “Zergak helbideratzea” prozedura).
   2. Ibilgailua zerga ordaintzetik salbu dagoen edo hobariren bat dagokion egiaztatzea komeni da eta, horrela bada, dagokion prozedura egingo da.
   3. Errenta sailak egindako berrikuspenak likidazio berri bat sor dezake.
   4. Udal-zergaren alta da, ibilgailuaren alta Trafiko Zuzendaritzan egiten da.
   5. Legeak, ibilgailuaren titularraren udalerrian ordaindu behar dela dio.
   6. Ibilgailuari zergasotu ondoren ematen bazaio behin betiko baja eta, ordurako, kuota ordainduta badago, subjektu pasiboak baja datatik urte amaierara dagoen denboraldiari proportzioan dagokion zenbatekoaren itzulketa eskatu ahal izango da.

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Fitxategiaren izena: Zerga-bilketa

   DBEB kodea: 2050900165

   Fitxategiaren xedea: Zergabilketako zerbitzuen kudeaketa: OHZ, Trakzio mekanikozko ibilgailuak, hiri lurren balio-gehitzearena, jarduera ekonomikoen gainekoa, eraikinak eta obrena, tasak zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak bideratzeagatik eta tasak udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo ustiapen bereziengatik

   Aurreikusitako lagapenak:Estatukoak. Arauetan edo beste administrazio zein erakunde publikoekin sinatutako hitzarmenetan aurreikusitakoak

   Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

   Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

   Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.

   Informazio gehiago: www.pasaia.eus/DBLO