Jardueraren titulartasun aldaketa

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Egiten ari diren jardueraren titulartasun aldaketaren beharrezko komunikazioa. Titulartasun aldaketa egitean jardueraren eta lokalaren legezkotasun egoera egiaztatuko da. Hala badagokio, eskatuko da lokala udal plangintzan ezarritakoari egokitzea (AASSetako 74. artikulua) eta/edo jarduera legeztatzeko.

NORK ESKA DEZAKE?

Jardueraren baten titular den edozein pertsona fisiko edo juridikok, edota ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

NON ESKATZEN DA?

     Posta arrunta:
    • Posta arrunta
     Done Eztebe plaza 1 20180 OIARTZUN

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    04 - Establezimendu eta lokaletan jarduerak irekitzeko eta haiek kontralatzeko zerbitzuak emateko tasak

    Salbuespenak

    Ez dute ordaindu beharrik izango, baina lizentzia nahitaez izan beharko dute:


    1.- Zoria edo ezinbestekoren bat dela eta izandako lekualdaketak, eraikinetan eraginik izanez gero.


    2.- Herri onurako eta ongintzako edo ongintza-irakaskuntzako entitatetzat jotako elkarteak.

    Hobariak.


    Hobaria izango dute:

    1.- Gai edo artikuluen gordailu edo biltegi izango diren aretoentzat %75eko hobaria, baldin eta horietan transakzio edo manipulaziorik egiten ez bada, eta titularrek jarduera nagusi horietarako beharrezko lizentziak baldin badituzte.

    2.- Lokal bakar batean hainbat industria edo enpresa berdinekoak diren hainbat lanbide ematen direnean, bakoitzak bere lizentzia eduki beharko du. Eskubideen aplikazioa ondorengo eran arautuko da:

    • %0. Lehenengo establezimendu edo jarduerek
    • %50. Bigarren establezimendu edo jarduerek
    • %75. Hirugarren establezimendu edo jarduerek
    • %90. Laugarren establezimendu edo jarduerek

    3.- Araudi berriei egokitzeko asmoz, norberaren borondatez eskatuz gero lehenagotik irekita dagoen jarduera erregulatzeko lizentzia, kuotaren %90eko hobaria izango da.

    4.- Lokal edo establezimendu berriari dagokion tasaren % 75eko hobaria emango da interesatuek, borondatez, hirigunetik industrialdeetara aldatzea eskatzen dutenean, beti ere aurreko lokala edo establezimendua ixten badute.

    5.- Tasan %50eko hobaria izango dute arrazoi partikularrak direla medio jarduerei ekin aurretik lizentziari uko egiten dioten eskatzaileek, baldin eta zerga erroldetan baja ematen badute.

    6.- Aukeran tasaren kuotan %50eko hobaria eman dakieke azoka eta erakusketei horiek egiterakoan interes orokorrak eta publikoak sustatu edo bultzatuz gero, direla kulturalak, sozialak, aisialdikoak edo kiroletakoak; horrelakoetan eginiko salmentek denda, industria eta zerbitzu profesionalen interesak kaltetzen ez badituzte.

    Oinarri Zergagarria

    Aplikatu beharreko tarifak Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergaren tarifak aplikatzetik lortuko dira, Udalaren koefiziete bakarraz zuzenduak, ondorengo portzntaia, ezarri beharreko jardueraren arabera.

    - Dendek (6tik 9rako sailkapena, biak barne eta JEZ-ri dagozkion tarifen Bigarren eta Hirugarren atalak, Banku eta kreditu bulegoak izan ezik)160 %
    - Industriek (1etik 5erako Sailkapena, biak barne, JEZ-n)80 %
    - Dendek (6tik 9rako sailkapena, biak barne eta JEZ-ri dagozkion tarifen Bigarren eta Hirugarren atalak, Banku eta kreditu bulegoak izan ezik)50 %
    - Industriek (1etik 5erako Sailkapena, biak barne, JEZ-n)20 %
    Sailkatutako jardueren titularitate aldaketak (beti ere jardueraren birkalifikazioa suposatzen ez duenean) eta aldez aurretik jakinarazi beharreko jardueren titularitate aldaketak118,14

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
    • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa, baldin eta plangintzaren eta legediaren aurkakoa ez bada.

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    1. Hala badagokio, dokumentazioa zuzendu edo zabaltzeko eskaria.
    2. Udaleko Zerbitzu Teknikoen txostena kontsultari erantzunez.
    3. Hala badagokio, eskatuko da lokala udal plangintzan ezarritakoari egokitzea (AASSetako 74. artikulua) eta/edo jarduera legeztatzea.
    4. Hirigintzako Administrazio Orokorreko teknikariaren ebazpen proposamena.
    5. Ebazpena onartu.
    6. Lizentzia interesdunari jakinarazi eta Kontu-hartzailetza eta Udaltzaingo sailei.
    7. Dagokion udal tasa likidatu.

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    Hirigintza - Jarduerak

    OHARRAK

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Arduraduna: Oiartzungo Udala.
    Helbidea: Done Eztebe Plaza, z/g, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa.
    Telefonoa: 943 490 142
    Posta: oiartzun@oiartzun.eus

    Helburuak eta zilegitasuna:

    Hartzaileak:

    Eskubideak: Interesdunak eskubidea du bere datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko eta ezerezteko, eta horien tratamendua mugatzeko edo tratamendu horren aurka jartzeko. Horretarako, idazki bat eta bere nortasuna egiaztatzen duen agiria bidali beharko ditu Udaletxeko helbidera edo dbo-dpd@oiartzun.eus posta elektronikora.

    Informazio gehigarria: Datuak babesteko politika www.oiartzun.eus webgunean dago.