Udalaren gizarte izaerako laguntza ekonomikoak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Laguntza ekonomiko hauen xedea da egoera ekonomiko larrian direnei erantzutea, Udal honek onartuak dituen irizpideen arabera.

Laguntza horiek eman daitezke itzuli beharrik gabe edota mailegu gisa, onuradunak haiek itzultzeko konpromisoa hartzen duela.

NORK ESKA DEZAKE?

Laguntza eskatzeko baldintza hauek bete behar dira:

 • Adinez nagusi edota emantzipatua izatea.
 • Laguntza eskatu baino sei hilabete lehenago Oiartzungo udalerrian erroldatua egotea; baina baldintza hori ez da bete beharko adingabekoen ardura izanez gero eta/edo esku-hartzearen xedea honako hauek babestea denean: adingabe, nagusi, genero indarkeriaren biktima diren emakumeak.
 • Laguntza eskatu baino lehenago gutxienez urtebetez bizikidetza-unitate bateko kide izana, non eta ez duen gizarte laguntzaileak aldeko txostena egiten.
 • Udaleko gizarte laguntzailearekin adosturik gizarte esku-hartze integral batean parte hartzea, non prestazioaren tramitazioa beste jarduera bat izango den ezarritako gizarteratze prozesuan. Horretarako, gizarte laguntzaileak aipatutako egoera babestuko du gizarte txostenaren bitartez.
 • Bitarteko ekonomiko aski ez izatea gizarte inklusiorako behar diren gastuei aurre egiteko. Bitarteko aski ez duela jotzen da urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuko 13. artikuluan jasotako baldintzak betetzen direnean.
 • Urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuko 5 artikuluan jasotako salbuespenetan identifikatzen diren guztiak.
 • Udalaren gizarte izaerako laguntza ekonomikoak emateko Irizpideen II. paragrafoan jasotako salbuespenetan identifikatzen diren guztiak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Instancia de Servicios Sociales
 • Documentación acreditativa de la situación personal y/o familiar de la persona solicitante y su unidad de convivencia independiente: DNI, libro de familia,registro de parejas de hecho, sentencia de separación o divorcio...
 • Documentación acreditativa de la situación de residencia y/o alojamiento: contrato de alquiler, hospedaje, subarriendo, certificado de estar en un centro, escrituras de propiedad...
 • Documentación acreditativa de la situación económica (ingresos y patrimonio): nóminas, declaración de IRPF, certificado de pensiones, certificado de ayudas institucionales, saldos y movimientos bancarios, certificado de bienes...
 • Documentación asociada a la solicitud de ayuda: recibos alquiler,recibos hipoteca, gastos de luz, gas, agua, basura, presupuestos de la emergencia objeto de la solicitud...
 • en su caso, otros documentos que la Administración considere oportuno solicitar a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos
 • otros documentos que la persona solicitante considere convenientes para fundamentar su solicitud.

NON ESKATZEN DA?

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Doan

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 2 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     1. Gizarte-langilearen txostena/proposamena.
     2. Organo eskudunera helaraztea, ebazpena egin dezan eta interesdunari jakinaraz diezaion.
     3. Ebazpena arlo ekonomikora helaraztea, ordainketa egin dezan.

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

     OHARRAK

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Arduraduna: Oiartzungo Udala.
     Helbidea: Done Eztebe Plaza, z/g, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa.
     Telefonoa: 943 490 142
     Posta: oiartzun@oiartzun.eus

     Helburuak eta zilegitasuna:

     Hartzaileak:

     Eskubideak: Interesdunak eskubidea du bere datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko eta ezerezteko, eta horien tratamendua mugatzeko edo tratamendu horren aurka jartzeko. Horretarako, idazki bat eta bere nortasuna egiaztatzen duen agiria bidali beharko ditu Udaletxeko helbidera edo dbo-dpd@oiartzun.eus posta elektronikora.

     Informazio gehigarria: Datuak babesteko politika www.oiartzun.eus webgunean dago.