Obra txikiko lizentzia

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Barruan nahiz kanpoan egiten diren obra txikiak. Obra txikiak dira:

-Ondasun higiezin baten zimentarrietan, egituran, segurtasunean edo funtsezko elementuetan ereginik ez duten obrak.

-Eta bolumena, erabilera objektiboa, etxebizitzen kopurua, erabilera komuneko instalazio eta zerbitzuak, kanpoko diseinua edo era guztietako eraikuntza eta instalazioetako bizigarritasun- eta segurtasun-baldintzak aldatzen ez dituztenak.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera-orria

IDENTIFIKAZIO AGIRIAK

Eskatzailearen NANa.

Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

AGIRI TEKNIKOAK:

a) Kokapen planoa eta aurrekontua.

b) Egin beharreko obren eta obra horiek eragiten duten eraikinen edo horien zatien egungo egoeraren oinaren, altxaeraren eta sekzioen mugatutako krokisa.

c) Egin beharreko obrak deskribatzen dituen memoria eta, hala dagokionean, eragindako finken xedeko erabilera edo jarduera, azalera erabilgarri eta eraikien deskripzio koadroa barne.

Obraren tamainak aholkatzen duen kasuetan, udal zerbitzu teknikoen txostena jaso ondoren, obren eskalako planoak eta horiek egiteko zuzendaritza fakultatiboa eskatuko dira eta, beharrezkoa irudituz gero, baita proiektu tekniko osoa ere.Etxebizitza eta lokalen barrualdea hobetzeko lanen kasuan, nahikoa izango da obraren aurrekontuarekin batera lizentzia eskaera aurkeztea.

NON ESKATZEN DA?

  Telefonoz (Kontsultarako):
 • 8:30-13:30
  943-524380

     Aurrez aurre:
    • Informazio Bulegoa
     Gurutze Santuaren plaza 1 20100 8:30-13:30
     943-524650

              Bertaratuta: Gurutze Santuaren plaza 1, 20100, Lezo. 8:30etatik 13:30 bitarte.

              Posta arruntaren bidez: Lezoko Udala. Gurutze Santuaren Plaza 1, 20100, Lezo, Gipuzkoa.

              BETEKIZUN EKONOMIKOAK

              - TARIFA MOTA
              Obra jakinerazpenaren tramitazioaren bidez bideratutako obrak1,25 %
              Etxebizitzetan barne eraberritze obra txikiak2,5 %
              Babes Ofizialeko Etxebizitza berrien eraikuntza2,5 %
              Fatxada eta teilatuen konponketa eta garbiketa lanak2,5 %
              Kasko Historikoan dauden eraikuntzetako obrak2,5 %
              Nekazaritza usiategietako eraiketa, instalazio eta obrak2,5 %
              Gainontzeko eraiketa, instalazio eta lanak5 %

              - HOBARIAK

              Ondoren seinalatutako obra hauek, udalak interes orokorrekotzat hartzen ditu eta kuotaren %95eko hobaria izango dute

              Monumentu historiko eta artistikotzat jotako eraikuntzetan egindako lanak: Honela sailkatuko dira bai Lezoko Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Berezian, eta baita Lezoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko katalogoan ere, ezartzen diren hiru babes mailetako edozein (berezia, ertaina eta oinarrizkoa) jaso duten eraikuntzak.95 %
              Hezkuntzarako Eraikina95 %
              Gizarte Onurarako elkarteak95 %
              Ezusteko edo ez beharrezko gertaera batek egindako kaltek konpontzeko obrak (suteek, aizeteek, ekaitzek, uholdeek, etab95 %
              Energia berriztagarrien instalazioak. Hobari honetatik kanpo geratzen dira legez behartutakoak eta energํa berriztagarriak ezartzeko egin behar diren egokitzapen lanak95 %

              07.08 - LIZENTZIA URBANISTIKOAK

              ZERGA-KUOTA

              Aurrekontua < a 30.000 €53 €
              Aurrekontua > = 30.000 eta < 50.000160 €
              Aurrekontua > = 50.000 eta < 100.000€380 €
              Aurrekontua > = 100.000€760 €

              Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga (EIOZ) eta Tasa.

              PROZEDURAREN EPEA

              • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
              • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
              • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa, baldin eta plangintzaren eta legediaren aurkakoa ez bada.

              ARAUDI APLIKAGARRIA

              ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

              1. Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

              2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.

              3. Hirigintza Sailera bidaltzea.

              NORK ONARTU BEHAR DU?

              Alkatetza

              IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

              Hirigintza, obra, zerbitzuak eta ingurugiro saila - Hirigintza

              OHARRAK

              Espedienteari hasiera emateko, eskabidearen aurkezpena egin baino lehen interesdunak Hirigintza Sailean dagokion kontsulta egitea komenigarria da, behar dituen argibide tekniko eta administratibo guztiak jaso ditzan.

              DATU PERTSONALEN BABESA

              Fitxategiaren izena: Datuen babestea

              DBEB kodea:

              Fitxategiaren xedea: Eskari-orri honetako datu pertsonalak interesatuaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua izango dute eta Lezoko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, eta beste administrazio publikoei edo besteei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzkoan aurreikusitakoa gertatzen denean. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Lezoko Udaleko Informazio Bulegoan.

              Aurreikusitako lagapenak:

              Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

              Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, eta aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

              Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.