Hirigintzako kontsultak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Finka edo higiezin zehatz bati ezarri ahal zaizkion hirigintzako baldintzei eta araubideari eta, oro har, plangintza orokorrari buruzko informazio idatzia ematea

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

1. Eskaera-orria.

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

Eskatzailearen NANa.

Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

2. Kontsultaren arabera, agiri hauek aurkeztuko dira:

Informazio-eskaeraren xede den finka edo higiezinaren identifikazio zehatza: katastroko erreferentzia, erregistrokoa, identifikazio-planoa eta abar.

Egin nahi den obrari edo jarduerari buruzko memoria; bertan, honako hauek jasoko dira:

Kokapen-planoa.

Barruko banaketaren planoa kotak markatuta.

Jarriko den makineria.

NON ESKATZEN DA?

  Posta arrunta:
 • Gurutze Santuaren plaza 1 20100

  Aurrez aurre (Ogasuna):
 • Kontuhartzailetza
  Gurutze Santuaren plaza 3 20100 8:30-13:30
  943-527840

  Aurrez aurre:
 • Informazio Bulegoa
  Gurutze Santuaren plaza 1 20100 8:30-13:30
  943-524650

           BETEKIZUN EKONOMIKOAK

           07.09 - NORBAITEK ESKATURIK EMATEN ZAIZKION DOKUMENTUAK

           ZERGA KUOTA

           Aplikatuko diren tarifak hauek dira:

           Interesatuak bere aldetik eskaturik emango den zerbitzu ziurtapen bakoitzarengatik59
           Terrenoaren izakerari buruz edo eraikuntza ondorioetarako kontsultaz emango den txosten bakoitarengatik118
           a.- Trafiko istripuen txosten bakoitzeko59
           b.- Informazio laburtua20
           Hiritar izaerako lurraldeen balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazio kalkulu bakoitzeko59
           Segregazioko administrari baimena eta besteak59
           Altamira Auzoan aparkaldi mugaturako baimenak eman eta tramitatzea. Urtean10
           Armak edukitzeko lizentzia20
           Animali arriskutsuak edukitzeko lizentzia50
           Txosten laburtua, esku-hartze bakarra20
           Gertaera baten hainbat txostenengatik (2tik 5era esku-hartze)40
           Gertaera baten hainbat txostenengatik ( 5 esku-hartze baino gehiago)60
           Arau subsidiarioen aldakuntza3.912
           Plan Bereziak2.371
           Plan partzialak2.371
           Zehazpen Estudioak1.186
           Urbanizazio proiektuak2.371
           Ihardukera programak2.371
           Birsailkatze edo kooperazio proiektuak2.371
           Konpentsazio proiektuak2.371
           Desjabetze proiektuak2.371
           Besteak1.186
           Fax, E.A.E.n barruan, folio bakoitzeko txuri-beltzean3,56
           Fax, E.A.E.n barruan, folio bakoitzeko koloretan7,12
           DINA 4 Txuribeltzean0,36
           DINA 4 Txuribeltzean Liburutegian0,10
           DINA 3 Txuribeltzean0,65
           DINA 4 Kolorean0,72
           DINA 3 Kolorean1,30
           CD edo DVD10,70

           Tasa

           PROZEDURAREN EPEA

           • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
           • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
           • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

           ARAUDI APLIKAGARRIA

           ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

           1.- Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

           2.- Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.

           3.- Hirigintza Sailera bidaltzea.

           NORK ONARTU BEHAR DU?

           Alkatetza

           IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

           Hirigintza, obra, zerbitzuak eta ingurugiro saila - Hirigintza

           OHARRAK

           DATU PERTSONALEN BABESA

           Fitxategiaren izena: Datuen babestea

           DBEB kodea:

           Fitxategiaren xedea: Eskari-orri honetako datu pertsonalak interesatuaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua izango dute eta Lezoko Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, eta beste administrazio publikoei edo besteei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzkoan aurreikusitakoa gertatzen denean. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Lezoko Udaleko Informazio Bulegoan.

           Aurreikusitako lagapenak:

           Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

           Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, eta aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

           Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.