Euskadiko telelaguntzaren zerbitzu publikoa (Betion)

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Telelaguntza gizarte izaera duen zerbitzu tekniko bat da, eta, telefono linearen bidez, eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan arreta zentro batekin harremanetan jartzea ahalbidetzen die erabiltzaileei, izan dezaketen larrialdiei aurre egiteko.

NORK ESKA DEZAKE?

Bakarrik bizi diren edo egunaren denbora gehiena bakarrik igarotzen duten pertsonak edo bizikidetza multzo edo unitate baten zati diren eta babesik eza, mendekotasun edota urritasun mendekotasun edota urritasun egoeran dauden pertsonak.

Horrez gain, baldintza hauek ere bete behar dituzte:

 • Idiazabalgo udalerrian erroldatuta egotea.
 • Bere etxean telefono linea izatea.
 • Telelaguntza ekipoa zuzen eta egoki erabiltzeko gai izatea.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Telelagutnza eskabidea
 • Telelaguntzarako osasun fitxa
 • Eskatzailearen eta, hala badagokio, haren legezko ordezkariaren NA edo AIZ.
 • Eskatzailearen osasun-txartela.
 • Osasun-fitxa, dekretu honen I. eranskinean jasotako ereduari lotuko zaiona. Familia-medikuak beteko du fitxa hori, eskatzailearen osasun-egoera, eta, hala badagokio, patologiei buruzko diagnostikoak eta dagozkien tratamenduak jasota.
 • Telelaguntza-zerbitzuaren preziotik salbuestea edo hobaria ematea eskatzen duten interesdunek gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuaren Aginduan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, beren gaitasun ekonomikoa zehazteko. Lege horren bitartez, erabiltzaileek telelaguntza-zerbitzu publikoaren finantziazioan duten parte-hartze ekonomikoa arautzen da.
 • Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jotzen dituen dokumentuak.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • HAZ bulegoa
  Idiazabalgo Udala
  Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL
  08:30-14:30 Ostiraletan, Aste Santuan, Uztaila, Abuztua eta Gabonetan 08:30-14:30
  943187100

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Erabiltzaileak zerbitzuaren tarifa osoa ordaindu beharko du ( 4€/hileko), edo salbuespena eskatu, bere diru-sarrerak Ondorio Askotariko Errenta Adierazle Publikoa (IPREM) baino txikiagoak badira.

     PROZEDURAREN EPEA

     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 2 hilabete
     • Prozedura sinplifikatua onartzen da? (30 egun): 1
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     Ez dagokio

     NORK ONARTU BEHAR DU?

     Eusko Jaurlaritza

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

     OHARRAK

     Informazio gehiago

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Tratamenduaren xedea da legeak agindutakoa betetzea edo interes publikoa xede duen misioa betetzea edo ardunarari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoakBegiratu ĞDatuen Babesari eta Segurtasunari buruzko Politikağren atala begiratu (www.idiazabal.eus)