Erroldan alta ematea beste herri batetik etortzerakoan

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Ibarrako biztanleen udal erroldan izena ematea: espainiar estatuko beste udalerri batetik edo atzerritik eta baita Ibarran bizitzen jarraitu arren edozein arrazoi dela eta Ibarrako Biztanleen erroldan izen emanda ez daudenei.

NORK ESKA DEZAKE?

 • Interesatuak: nortasun agiria, pasaportea edo AIZ
 • Ordezkariak:
  • Ordezkari izendapenaren eredu normalizatua
  • Interesatuaren NAN-aren kopia

interesatuak edo bere ordezkariak

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

IDENTIFIKATZEKO DOKUMENTUAK:

 • Espainiar herritartasuneko pertsonak
  • Izena eman beharreko pertsonen nortasuna egiaztatzeko dokumentuaren jatorrizkoa (NAN, familia liburua NAN ez duten 15 urtetik beherakoen kasuan).
 • Atzerritarrak:
  • Europar Batasuneko, Norvegiako, Islandiako, Liechtensteingo eta Suitzako herritarrek pasaportearen edo beren herrialdeko nortasun agiriaren (indarrean) jatorrizkoa eta fotokopia aurkeztu beharko dituzte eta, baldin badute, Atzerritarren Erregistro Zentralean izena emanda daudela dioen ziurtagiria (bertan AIZ agertuko da). Ahal dela, izen ematea AIZrekin egingo da.
  • Beste herrialdeetako herritar nazionalek Espainiako agintariek emandako bizileku txartelaren (indarrean) jatorrizkoa eta fotokopia aurkeztu beharko dituzte. Bizileku txartelik ezean, beren herrialdeko pasaportea (indarrean) aurkeztu ahal izango dute. Ahal dela, izen ematea AIZrekin egingo da.

ADINGABEKOEN ORDEZKARITZA

 • Adingabe baten izena emateko edo helbidea aldatzeko gurasoetako batekin, hauek aurkeztu beharko dira:
  • Beste gurasoaren baimena
  • Baimenik ez dagoenean hau eskatuko da:
   • Errolda aldatu nahi duen gurasoari adingabekoaren zaintza esleitzen dion epaia.
   • Epairik ez dagoenean “erantzukizunpeko adierazpen” inprimakia bete eta nortasun agiriaren kopia erantsi beharko zaio.
 • Zaintza partekatua duten gurasoen adingabeko seme-alaben helbidea edo bizilekua aldatzeko:
  • Udalak gurasoen arteko adostasunaren dokumentu bidezko froga eskatu behar luke adingabekoaren helbidean aldaketarik egin aurretik (bizilekua aldatzeagatiko izen ematea, udalerrian bertan bizilekua aldatzea…) eta, elkarren arteko adostasuna frogatu ezin denean, hain zuzen ere erroldari buruz mintzatzen den ebazpen judiziala aurkezteko eskatu beharko du (2015eko ekainaren 30eko 7/2015 Legea, gurasoen banantze edo haustura kasuetako familia harremanei buruzkoa), eta ez du helbide aldaketarik egingo aurreko dokumenturen bat aurkeztu ezean.

ETXEBIZITZAREN DOKUMENTAZIOA

 • Etxebizitzaren salerosketa eskritura, berriki egin bada. Hala ez bada, udalak titulartasuna egiaztatu ahal izango du.
 • Indarrean dagoen alokairu kontratua. Alokairu kontratua indarrean egongo ez balitz, alokairua ordaindu izanaren azken ordainagiria ere aurkeztu beharko da.
 • Erabiltzeko eskubideari buruzko beste titulu batzuk (epai judiziala dibortzio kasuetan, testamentuak, dohaintzak eta abar).
 • Etxebizitza jabearen edo errentariaren baimena. Pertsona hori izena emandakoen artean ez badago, izen emate orria sinatuta eman beharko du baimena eta NAN edo AIZ erantsi beharko du. Era berean, baimena ematen duenaren etxebizitzaren jabetza edo erabiltzeko eskubidea egiaztatu beharko da.


UNITATE ARDURADUNAK NOLANAHIKO DOKUMENTAZIO OSAGARRIA BILDU AHAL IZANGO DU IZAPIDEA BEHAR BEZALA KUDEATZEKO

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Ibarrako Udaletxea
  San Bartolome plaza 2 20400 Ibarrako Udala
  8:00 - 14:00
  943 671138

    Correoseko bulegoetan, erregelamenduak adierazten duen moduan:
   • San Bartolome kalea, 2. 20400 Ibarra
    San Bartolome kalea 2 20400 Ibarrako Udala

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   Udalak bere gain hartuko du kudeaketaren kostua

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: berehala
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: aldekoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratuko da
   2. Aurkezturiko dokumnetazioa egiaztatuko da (nortasunarenak bai eta etxebizitzarenak ere)
   3. Biztanleen Udal Erroldan izen ematea
   4. Izena emandako pertsona bakoitzaren errolda ziurtagiria ematea, izapidetzearen ziurtagiri gisa
   5. Egiaztapena aurkezpena egiten den une berean egiteko aukerarik ez dagoenean, eskaera egin eta berrikuspenaren zai geratuko da
   6. Azken kasuan, 5.ena, baiezko edo ezezko ebazpena jakinarazi egingo zaio interesatuari.

   NORK ONARTU BEHAR DU?

   Ez dagokio

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   IDAZKARITZA - BIZTANLEEN ERROLDA

   OHARRAK

   * Biztanleen Udal Erroldan jasotako datuak gainerako Adminstrazio Publikoei laga ahal izango dira, interesdunaren aldez aurreko onespenik gabe, beraien eskumeneko jarduerak garatzeko ezin bestekoak direnean (soilik helburu honekin).

   * Helbide aldaketa udaleko zerga departamentuari jakinaraziko zaio

   * Eskaera aurkeztearekin bat Hautesle Erroldan egiten diren aldaketak eguneratzeko onespena ematen da.

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Abenduaren 6ko 3/2018 legeak, Datu Pertsonalen Babesa eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoak batetik, eta Datu Pertsonalen babesa eta pertsona fisikoen zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren Erregelamenduak (UE 2016/679) bestetik, ezarritakoari jarraiki , fitxategi honetan jasotako datu guztiak Ibarrako udalak bildu eta tratatuko ditu eskabidea egoki bideratzeko helburuarekin. Eskabide hau zure borondatez eta baimenez egin da, eta Udalak erantzungo dio zuk eskaturiko tramitea egoki burutzeko. Edonola ere, edozein unetan baliogabetu dezakezu baimen hori. Beraz, udalak gordeko du baimen hori zuk baliogabetu arte edo eman zen helbururako baliogabe izan arte. Datuak tratatzeko, berriz, Ibarrako udalak ziurtatzen du segurtasun neurri egoki guztiak hartu dituela, eta horretarako langileak trebatu dituela horien pribatasuna bermatzeko, galera ekiditeko, gaizki ez erabiltzeko, ez aldatzeko , baimendu gabe ez sartzeko edota ez galtzeko eta horrekin batera, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko araudia betetzeko. Edozein unetan interesdunak eskubidea du datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta trataera nahiz eramangarritasuna mugatzeko. Horretarako, eskaera egin behar dio Ibarrako udaleko Datuen Babeserako delegatuari (San Bartolome plaza 2, 20400 Ibarra) edo helbide elektroniko honetara mezua bidali (dbo@ibarra.eus) bietan honako hau idatziz: ?Gaia: DBLO eskubideak? eta bere nortasuna egiaztatzeko agiriaren kopia erantsiko du, gai honen inguruko araudia betez. Pertsonak ikusten badu bre eskubideak ez direla behar bezala errespetatu gai honen arloko eskumena duen agintariizara jo dezake (Datuen babeserako agentzia www.aepd.es)