Txontxo udal lokalak denbora luzeagorako erabiltzeko baimen eskaera

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Udal jabegoko Ibai Gain 4 helbidean kokatzen diren “Txontxo” udal lokalen erabilera urte beteko eperako eskatzen denean. Gehienezko erabiltzaile kopurua:

 • Bilera gela 1: 15 pertsona
 • Bilera gela 2: 21 pertsona
 • Bilera gela 3: 33 pertsona

NORK ESKA DEZAKE?

Herriko bizitzarekin zerikusia duten jarduerak egiteko lokala behar duten Ibarrako irabazi asmorik gabeko pertsona fisikoak, juridikoak edo bere ordezkari legalak (pertsona juridikoek, telematikoki derrigorrez)

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Eskaerarekin batera txosten bat aurkeztu beharko da, eta bertan honako hauek jaso:
  • Egingo diren jarduerak eta haien helburuak.
  • Urterako ezarritako helburuak.
  • Jarduera eremua.
  • Jarduera zein egun eta ordutegietan egin nahi den.
  • Lokalaren erabilera beste elkarteekin edo taldeekin partekatzeko aukera.
  • Lokalak izan beharreko ezaugarriak eta azpiegitura.
  • Komenigarritzat jotako eta dagokion organoak eskatutako beste edozein.

Erabilera baimena ematen denean:

 • Erabileraren lagapen hitzarmena formalizatzeko, elkarteak ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko ditu:
 • Elkartearen legezko inskripzioaren ziurtagiria.
 • Estatutuen kopia.
 • IFKren kopia.
 • Ordezkariaren NANa.
 • Zerga betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean egotearen egiaztagiria.

 • 150,00 euroko fidantza jarri eta egiaztatzen duen agiria aurkeztea (Erantzukizun zibileko aseguru poliza duten entitateek ez dute fidantzarik jarri beharko. Lokalaren lagapenerako eskaerarekin batera, indarrean dagoen aseguru polizaren kopia eta erreziboa aurkeztu beharko dute).

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Ibarrako Udaletxea
  San Bartolome plaza 2 20400 Ibarrako Udala
  8:00 - 14:00
  943 671138
 • Ibarrako Kultur Etxea
  Euskal Herria kalea 44 20400 Ibarrako Udala
  10:00 - 13:00, 16:30 - 20:00
  943 670399

    Correoseko bulegoetan, erregelamenduak adierazten duen moduan:
   • San Bartolome kalea, 2. 20400 Ibarra
    San Bartolome kalea 2 20400 Ibarrako Udala

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   • Doan irabazteko asmorik gabeko pertsona fisiko edo juridikoak.
   • Fidantza: 150,00 € (Erantzukizun zibileko aseguru poliza duten entitateek ez dute fidantzarik jarri beharko. Lokalaren lagapenerako eskaerarekin batera, indarrean dagoen aseguru polizaren kopia eta erreziboa aurkeztu beharko dute).

   PROZEDURAREN EPEA

   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   • Kultura eta Gazteria Batzordeak irizpena.
   • Ebazpena eta jakinarazpena.
   • 150,00 euroko fidantza jarri eta egiaztatzen duen agiria aurkeztea (Erantzukizun zibileko aseguru poliza duten entitateek ez dute fidantzarik jarri beharko. Lokalaren lagapenerako eskaerarekin batera, indarrean dagoen aseguru polizaren kopia eta erreziboa aurkeztu beharko dute).
   • Erabilerarako lagapen hitzarmena sinatzea.

   NORK ONARTU BEHAR DU?

   Alkatetza

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   KULTURA ETA GAZTERIA - KULTURA

   OHARRAK

   • Aurreikusitako epea: irailaren 15a baino lehen
   • Urtean zehar aurkeztutakoak: Gutxienez 15 egun lehenago
   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Abenduaren 6ko 3/2018 legeak, Datu Pertsonalen Babesa eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoak batetik, eta Datu Pertsonalen babesa eta pertsona fisikoen zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren Erregelamenduak (UE 2016/679) bestetik, ezarritakoari jarraiki , fitxategi honetan jasotako datu guztiak Ibarrako udalak bildu eta tratatuko ditu eskabidea egoki bideratzeko helburuarekin. Eskabide hau zure borondatez eta baimenez egin da, eta Udalak erantzungo dio zuk eskaturiko tramitea egoki burutzeko. Edonola ere, edozein unetan baliogabetu dezakezu baimen hori. Beraz, udalak gordeko du baimen hori zuk baliogabetu arte edo eman zen helbururako baliogabe izan arte. Datuak tratatzeko, berriz, Ibarrako udalak ziurtatzen du segurtasun neurri egoki guztiak hartu dituela, eta horretarako langileak trebatu dituela horien pribatasuna bermatzeko, galera ekiditeko, gaizki ez erabiltzeko, ez aldatzeko , baimendu gabe ez sartzeko edota ez galtzeko eta horrekin batera, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko araudia betetzeko. Edozein unetan interesdunak eskubidea du datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta trataera nahiz eramangarritasuna mugatzeko. Horretarako, eskaera egin behar dio Ibarrako udaleko Datuen Babeserako delegatuari (San Bartolome plaza 2, 20400 Ibarra) edo helbide elektroniko honetara mezua bidali (dbo@ibarra.eus) bietan honako hau idatziz: ?Gaia: DBLO eskubideak? eta bere nortasuna egiaztatzeko agiriaren kopia erantsiko du, gai honen inguruko araudia betez. Pertsonak ikusten badu bre eskubideak ez direla behar bezala errespetatu gai honen arloko eskumena duen agintariizara jo dezake (Datuen babeserako agentzia www.aepd.es)