Famili Inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa FIZPE

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Mendekotasuna duen pertsona zaintzeko harekin bizi den senide batentzat prestazio ekonomikoa eskatzea.

* Eskatu aurretik, Gipuzkoako Aldundiak emandako mendekotasunaren balorazioa eskuratzea derrigorrezkoa da. Horretarako Udalaren Gizarte Zerbitzuetan hitzordua eskatu beharko da.

NORK ESKA DEZAKE?

Ibarran erroldatuta izateaz gain, mendekotasuna duten (1. 2. edo 3. gradukoa), eta etxe berean bizi den senide baten zaintzapean daudenek.

Beharrezkoa da:

Zaintzailea 18 urtetik gorakoa eta 84 urte baino gutxiagokoa, mendekoaren senitartekoa izatea (3. gradu arteko ahaidetasuna edo odolkidetasuna izan behar du).

Bi pertsonak bizileku berean erroldatuta egotea.

Prestazio hau aukerako gisa ezar dadila Udaleko Gizarte Zerbitzuek egindako txostenaren bidez.

Mendekotasunetik eratorritako arreta eta zaintza mendekoaren bizilekuan egin daitezela, eta haiek aukerakoak izan daitezela haien premietarako, mendekotasun mailaren eta graduaren arabera.

Arreta eta zaintza horietarako etxebizitzak izan ditzala bizikidetza eta biziegokitasun baldintza egokiak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Zaintzailearen NAN eta osasun txartela.

Hala dagokionean, ordezkaritza legala, borondatezkoa edo izatezko zaintza frogatzen duen dokumentazioa.

Prestazioa jasotzeko kontu korrontearen zenbakia.

Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jotzen dituen dokumentuak.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Gizarte zerbitzuak
  San Bartolome kalea 2 20400 Ibarrako Udala
  9:00 - 14:00 (astelehenetik ostegunera)
  943670415 - gizarte@ibarra.eus

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Foru Aldundiak bere gain hartzen du dirulaguntza hauen ordainketa.

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: aurkakoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     Gizarte-langilearen txostena/proposamena.

     Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako departamentura igortzea.

     NORK ONARTU BEHAR DU?

     Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Saila

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     GIZARTE POLITIKAK, POLITIKA FEMINISTA, ANIZTASUNA - GIZARTE POLITIKAK, POLITIKA FEMINISTA, ANIZTASUNA

     OHARRAK

     Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako Mendekotasun Balorazio Baremoa bakarrik onartuko da (ez da bestelakorik onartuko).

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Abenduaren 6ko 3/2018 legeak, Datu Pertsonalen Babesa eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoak batetik, eta Datu Pertsonalen babesa eta pertsona fisikoen zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren Erregelamenduak (UE 2016/679) bestetik, ezarritakoari jarraiki , fitxategi honetan jasotako datu guztiak Ibarrako udalak bildu eta tratatuko ditu eskabidea egoki bideratzeko helburuarekin. Eskabide hau zure borondatez eta baimenez egin da, eta Udalak erantzungo dio zuk eskaturiko tramitea egoki burutzeko. Edonola ere, edozein unetan baliogabetu dezakezu baimen hori. Beraz, udalak gordeko du baimen hori zuk baliogabetu arte edo eman zen helbururako baliogabe izan arte. Datuak tratatzeko, berriz, Ibarrako udalak ziurtatzen du segurtasun neurri egoki guztiak hartu dituela, eta horretarako langileak trebatu dituela horien pribatasuna bermatzeko, galera ekiditeko, gaizki ez erabiltzeko, ez aldatzeko , baimendu gabe ez sartzeko edota ez galtzeko eta horrekin batera, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko araudia betetzeko. Edozein unetan interesdunak eskubidea du datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta trataera nahiz eramangarritasuna mugatzeko. Horretarako, eskaera egin behar dio Ibarrako udaleko Datuen Babeserako delegatuari (San Bartolome plaza 2, 20400 Ibarra) edo helbide elektroniko honetara mezua bidali (dbo@ibarra.eus) bietan honako hau idatziz: ?Gaia: DBLO eskubideak? eta bere nortasuna egiaztatzeko agiriaren kopia erantsiko du, gai honen inguruko araudia betez. Pertsonak ikusten badu bre eskubideak ez direla behar bezala errespetatu gai honen arloko eskumena duen agintariizara jo dezake (Datuen babeserako agentzia www.aepd.es)