Errolda ziurtagiria

Nork eska dezake?

Eskoriatzako udalerrian erroldatuta dagoen edozeinek.

Zer egin dezakezu?

Errolda ziurtagiria, legezko balio osoa duena, deskargatu dezakezu.

Agiria online lortzeko zer behar da?

Udalak emandako pasahitz operatiboa edo ziurtagiri digitala izatea.

Zalantzak eta argibideak:

udala@eskoriatza.eus