OBRA TXIKIETARAKO LIZENTZIA

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Obra txikia deitzen zaio etxebizitza edo lokal batean egiten dena eta estruktura aldaketa bat suposatzen ez duena, fatxada konponketa edota teilatu berria eta fatxada pintaketaz gain.

 1. Obra txikiak etxebizitzan: Eraikin bateko areto edo bizilekuren baten (denda, bulego edo bizileku) bizi baldintzak hobetzeko, bere fatxada ezertarako aldatu gabe, instalazioak berrituz edo ordezkatuz edota barruko banaketa berria eginez, eta kasu orotan ere, bere forma ezaugarri nagusiak gordez egiten diren obrak dira.
 2. Obra txikiak fatxada konpontzeko: Eraikin bateko areto edo bizilekuren baten (denda, bulego edo bizileku) estetika-baldintzak hobetzeko bere fatxadan egiten diren obrak dira.
 3. Obra txikiak pareta botatzea eta etxebizitzaren banaketa: Eraikin bateko areto edo bizilekuren baten (denda, bulego edo bizileku) bizi-baldintzak hobetzeko, bere fatxada ezertarako aldatu gabe, instalazioak berrituz edo ordezkatuz edota barruko banaketa berria eginez, eta kasu orotan ere, bere forma-ezaugarri nagusiak gordez egiten diren obrak dira.
 4. Obra txikiak estaldura konpontzeko: Eraikin bateko areto edo bizilekuren baten (denda, bulego edo bizileku) bizi-baldintzak hobetzeko, bere fatxada ezertarako aldatu gabe, instalazioak berrituz edo ordezkatuz edota barruko banaketa berria eginez, eta kasu orotan ere, bere forma ezaugarri nagusiak gordez egiten diren obrak dira.
 5. Obra txikiak lokaletan: Eraikin bateko areto edo bizilekuren baten (denda, bulego edo bizileku) bizi baldintzak hobetzeko, bere fatxada ezertarako aldatu gabe, instalazioak berrituz edo ordezkatuz edota barruko banaketa berria eginez, eta kasu orotan ere, bere forma ezaugarri nagusiak gordez egiten diren obrak dira.

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Kasu guztietan:

 1. Eskaera-orria, eskabide orokorrari jarraiki egina.
 2. Eskatzailearen NANa.
 3. Aurrekontua, oinarrizko partidak banakatuta.
 4. Obra ulergarri egingo duen krokis bat.
 5. Etxebizitza edo lokalen barruko banaketa aldatzen bada, eraberritze-lanen, gaur egungo egoeraren eta etorkizuneko egoeraren plano ulergarriak aurkeztuko dira (1:50 eskala).
 6. Horrez gainera:

a) ESTALKIAK ETA/EDO FATXADAK KONPONTZEA

 • Segurtasunari buruzko proiektu tekniko sinatua.

b) KANPOALDEKO ZURERIA (LEIHOAK, BALKOIAK)

 • Etxebizitza bada, bizilagunen elkartearen baimena.

c) ZINTARRIAK BEHERATZEA

 • Pasabide-eskaera.

D) TOLDOAK, IDAZKUNAK ETA ANTZEKOAK JARTZEA

 • Krokisa
 • Toldoaren, idazkunaren edo antzekoen neurriak.
 • Etxebizitza bada, bizilagunen elkartearen adostasuna.

E) FINKAK IXTEA: ITXITURAK, ALANBRE-HESIAK ETA HORMAK

 • Gaur egungo eta etorkizuneko egoeraren plano edo krokis bornatua.
 • Aldameneko jabeen adostasuna.

F) KANALIZAZIOAK ETA KONEXIOAK (URA, ARGIA, TELEFONIA, GASA)

 • Krokisa
 • Zangaren neurriak.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Aurrez aurre
  Loinazko San Martin plaza 1 20200 BEASAIN
  7:30-14:30 (Ekainaren 1etik irailaren 30era: 8:00-14:00)
  943028050
  943028051

       ZENBAT KOSTATZEN DA?

       01 - ERAIKUNTZA, OBRA ETA INSTALAZIOEN GAINEKO ZERGA
       Etxebizitzak5,00 %
       Merkataritza eraikuntzak5,00 %
       Eraikin industrialak5,00 %
       Landalur eraikinak edo nekazal probetxamenduzkoak5,00 %
       Erauzketak5,00 %
       Etxebizitzen birgaiketa eta merkataritza lokalen modernizatzea, 45 urte baino gehiagoko aintzinatasuna duten eraikinetan (1972. urtea bainolehenagokoak)2,00 %
       02 - OBRA ETA LEHEN OKUPAZIORAKO LIZENTZIAK
       Obra lizentziak: 14.000 €rainoko obrak44,50 €
       Obra lizentziak: 14.000 €tik gorako obrak44,50 + 1 (aurrekontuaren 1000 €ko/ por cada 1000€ €
       Lehen okupaziorako lizentzia: etxebizitza bakoitzeko44,5 + 0,5 (eraikitako m2ko/ por m2 construido) €
       Lehen okupaziorako lizentziak: merkatal lokala, m2ko44,5 + 0,5 (eraikitako m2ko/ por m2 construido) €
       Lehen okupaziorako lizentziak: industria pabilioi, modulua eta antzekoak178 + 0,25 ( eraikitako m2ko/ por m2 contruido) €
       Lehen okupaziorako lizentziak: garajeko (plazako)22,25 €
       Hondamen espedienteen tramitazioa619,00 €
       03 - HESIAK, KONTENEDOREAK, GARABIAK, ALDAMIOAK ETA ZUTABEAK
       Hesiak, era guztietako lanetan eta obretarako aparkalekuaren erreserba: ( m2 edo zatiko eta eguneko, 1. mailakoak)0,62 €
       Hesiak, era guztietako lanetan eta obretarako aparkalekuaren erreserba: ( m2 edo zatiko eta eguneko, 2. mailakoak)0,59 €
       Hesiak, era guztietako lanetan eta obretarako aparkalekuaren erreserba: ( m2 edo zatiko eta eguneko, 3. mailakoak)0,45 €
       Zaborrak eta materialak gordetzeko kontenedoreak(Bakoitzeko egunean, 1. mailakoak)3,10 €
       Zaborrak eta materialeak gordetzeko kontenedoreak. (Bakoitzeko egunean, 2. mailakoak)2,49 €
       Zaborrak eta materialeak gordetzeko kontenedoreak (Bakoitzeko egunean, 3. mailakoak)2,18 €
       Garabiak. Eraikuntzan erabilitako garabi bakoitzeko, bere besoak edo lumak ibilera bide publikoaren hegalkina okupatzen badu, hile edo zatiko, 1. mailakoak61,82 €
       Garabiak: Eraikuntzan erabilitako garabi bakoitzeko, bere besoak edo lumak ibilera bide publikoaren hegalkina okupatzen badu, hile edo zatiko, 2. mailakoak49,48 €
       Garabiak: Eraikuntzan erabilitako garabi bakoitzeko, bere besoak edo lumak ibilera bidepublikoaren hegalkina okupatzen badu, hile edo zatiko, 3. mailakoak37,04 €
       Aldamio finkoetan jarritako defentsak, bide publikoan apoiatuak, horien azpitik libreki ibiltzea ezinezko bihurtzen duten euskarriekin.(m² edo zatiko eta eguneko),1. mailakoak0,62 €
       Aldamio finkoetan jarritako defentsak, bide publikoan apoiatuak, horien azpitik libreki ibiltzea ezinezko bihurtzen duten euskarriekin.(m² edo zatiko eta eguneko), 2. mailakoak0,59 €
       Aldamio finkoetan jarritako defentsak, bide publikoan apoiatuak, horien azpitik libreki ibiltzea ezinezko bihurtzen duten euskarriekin.(m² edo zatiko eta eguneko), 3. mailakoak0,45 €
       Aldamio finkoetan jarritako defentsak,bide publikoan apoiaturik daudenean azpitik libreki ibiltzea uzten duten euskarriekin (m² edo zatiko eta egunean), 1. mailakoak0,25 €
       Aldamio finkoetan jarritako defentsak,bide publikoan apoiaturik daudenean azpitik libreki ibiltzea uzten duten euskarriekin (m² edo zatiko eta egunean), 2. mailakoak0,172 €
       Aldamio finkoetan jarritako defentsak,bide publikoan apoiaturik daudenean azpitik libreki ibiltzea uzten duten euskarriekin (m² edo zatiko eta egunean), 3. mailakoak0,137 €
       Defentsa berberak aldamioak erlaizean jarrita daudenean, eta horien azpitik libre ibiltzea posible denean (m² edo zatiko eta eguneko). 1. mailakoak0,172 €
       Defentsa berberak aldamioak erlaizean jarrita daudenean, eta horien azpitik libre ibiltzea posible denean (m² edo zatiko eta eguneko). 2. mailakoak0,137 €
       Defentsa berberak aldamioak erlaizean jarrita daudenean, eta horien azpitik libre ibiltzea posible denean (m² edo zatiko eta eguneko). 3. mailakoak0,106 €
       Bestelako tresna lagungarriak: autogarabia, karga-jasogailua, kamioi besoa, garabia hidraulikoa, plataforma hidraulikoa, hormigoia botatzeko kamioi eta bonba, konpresoreak, obretako etxolak, hormigoi-makina, siloak (m² edo zatiko eta eguneko), 1.mailakoak0,63 €
       Bestelako tresna lagungarriak: autogarabia, karga-jasogailua, kamioi besoa, garabia hidraulikoa, plataforma hidraulikoa, hormigoia botatzeko kamioi eta bonba, konpresoreak, obretako etxolak, hormigoi-makina, siloak(m² edo zatiko eta eguneko), 2.mailakoak0,59 €
       Bestelako tresna lagungarriak: autogarabia, karga-jasogailua, kamioi besoa, garabia hidraulikoa, plataforma hidraulikoa, hormigoia botatzeko kamioi eta bonba, konpresoreak, obretako etxolak, hormigoi-makina, siloak (m² edo zatiko eta eguneko),3.mailakoak0,45 €
       Zabor eta eraikuntza materialeak. m2 edo zatiko eta eguneko. 1. mailakoak.1,52 €
       Zabor eta eraikuntza materialeak. m2 edo zatiko eta eguneko. 2. mailakoak.1,26 €
       Zabor eta eraikuntza materialeak. m2 edo zatiko eta eguneko. 3. mailakoak.1,09 €
       Obrak direla eta kalea ixteagatik:(1. mailakoak)209,00 €
       Obrak direla eta kalea ixteagatik (2. mailakoak)174,00 €
       Obrak direla eta kalea ixteagatik (3. mailakoak)116,00 €

       PROZEDURAREN EPEA

       • Aurreikusitako epea: 15 egun
       • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
       • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

       ARAUDI APLIKAGARRIA

       ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

       • Eskabide-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
       • Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
       • Hirigintza Sailari bidaltzea.

       NORK ONARTU BEHAR DU?

       Ez dagokio

       IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

       HIRIGINTZA - Hirigintza Saila

       OHARRAK

       • Bide publikoa edukiontziekin edo elementu lagungarriekin okupatu behar izanez gero, dagokion baimena eskatu beharko da. (ikus izapidea).
       • Udalak egokitzat jotzen dituen obra-ikuskapen guztiak egin ahalko ditu.

       DATU PERTSONALEN BABESA

       Ez dagokio