HIRI IZAERAKO ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGARAKO DIRU-LAGUNTZA

ZER DA? ZERTARAKO DA?

"Familia ugaria"ren titular direla agertzen duten subjetu pasiboel hiri izaerako Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren kuota osoaren portzentaje baten hobaria izango dute.

NORK ESKA DEZAKE?

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

-Eskari-orri betea.

-Foru Aldundiko Gizartekintza Zerbitzuak igorritako familia ugariaren titulua indarrean.

-Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo, beste ondasun higiezin batzuen jabea ez izatearen zinpeko aitorpena.

-Eskatzailea ordainagiriaren titularra ez denean: etxearen jabearen zinpeko aitorpena ordainagiria eskatzaileak ordaindu duela aitortuz.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Aurrez aurre
  Loinazko San Martin plaza 1 20200 BEASAIN
  7:30-14:30 (Ekainaren 1etik irailaren 30era: 8:00-14:00)
  943028050
  943028051

       ZENBAT KOSTATZEN DA?

       Doan

       PROZEDURAREN EPEA

       • Aurreikusitako epea: 3 hilabete

       ARAUDI APLIKAGARRIA

       Ez dagokio

       ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

       Ez dagokio

       NORK ONARTU BEHAR DU?

       Ez dagokio

       IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

       KONTUHARTZAILETZA - Kontuhartzailetza

       OHARRAK

       - Hobaria familia izaera duten subjetu pasiboei aplikatuko zaie, hobaria eskatu duten zerga aldiko urtarrilaren 1ean familia ugariaren nortasuna badute.

       - Familia unitatea ohiz bizi den higiezinari baina ezingo zaio aplikatu hobaria (biztanleen udal-erroldako datuen arabera)

       - Hobaria jasotzeko eskubidea galdu egingo da familia unitateko kideren bat ohiko bizileguaz gain (ohiko etxebizitza, garaje bat, trasteleku bat eta dagokion kasuan bera jarduera profesionalaren lokala) beste ondasun higiezinen baten jabea denean.

       - Hobariak urte jakin bakar baterako balio du bakarrik.

       - Zergaren ordaingirian etxebizitzak gain garaje, trasteleku etb jasotzen badira, hobaria etxebizitzari dagokion kuotaren gainean aplikatuko da solik.

       - Eskaria hobariari dagokion zerga aldiko urtarrilaren 31 baino lehen egin behar da, eta eskariarekin batera familia ugariaren izaera egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar da.

       DATU PERTSONALEN BABESA

       Ez dagokio