Egoitza fiskalaren datuak edota izaera pertsonaleko beste edozein datu zehaztea (T 04-07)

Zer eta zertarako:

Zerga-erroldan zerga-datuak zehaztea (zerga-egoitza eta banku-datuak) eta/edo horiek aldatzeko eskatzea (alta, baja, zerga-egoitzaren aldaketa edo banku-datuen eta are datu pertsonalen aldaketa), udal-zergen ordainketen jakinarazpenak egiteko (zergak, tasak eta prezio publikoak).

Zerga-helbidearen kontzeptua:

 • Pertsona fisikoentzat: Ohiko bizilekua
 • Pertsona juridikoentzat: Egoitza soziala

Nork eska dezake:

Interesdun edozein pertsonak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • NAN edota IFZ.
 • Ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua

Non eskatzen da:

         Zerbitzuaren inguruko informazioa:
        • Telefonoz: 943157200 Emailez: sarrera@azpeitia.eus
         AZPEITIA

        Zenbat kostatzen da:

        Doan.

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: Unean bertan.

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        Eskatutako aldaketak egingo dira, eta hauek Udalaren Zerbitzu telematikoen bidez egiaztatu ahal izango dira, "Tasak eta zergak" atalean.

        Organo ebazlea:

        Ez dago ebazpenik

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ) - Herritarren Arreta Zerbitzua (HAZ)

        Gainerako informazioa:

        Biztanleen udal-erroldan "udalerriaren barruan" helbidea aldatzea izapidetzen denean, helbide fiskalaren aldaketa izapidetzea ere eskainiko da.

        Beste administrazio batzuen zergei dagozkien aldaketak horietan ezarritako prozeduren bidez egin beharko dira.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa, Kontuhartzailetza orkorra

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udalaren eta haren menpeko erakundeen aurrekontu-, ekonomia- eta kontabilitate-jarduerari buruzko informazio pertsonala kudeatzea.

        Legitimazioa: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 2. artikuluak: datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

        Komunikazio hartzaileak: Datuak zerga-administrazio eskudunei eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago