Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen zerga: Salbuesteko eskaera desgaitasuna dutenentzat (T-10.2)

Zer eta zertarako:

Desgaitasunen bat duten pertsonen izenean matrikulatutako ibilgailuek ez dute Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga ordaindu behar, ibilgailuak beren erabilera esklusiborako badira. Onuradun bati ezin zaio salbuespen bat baino gehiago aplikatu, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.

Nork eska dezake:

Eskatzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte:

Desgaitu baten izenean matrikulatutako 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak.

Irizpide hauetako bat betetzen duen ezintasun maila:

%33 eta %65 arte, eta mugikortasun baremoko A, B edo C letretan egotea edo D, E, F, G eta H letretan 7 puntu edo gehiago (baremo/subsidioa) edukitzea.

%65 edo handiagoko desgaitasun-maila duten pertsonak (A baremoan badago, ibilgailuak 14 zaldi fiskal baino gehiago eduki ditzake).

Interesa duten pertsona fisikoak, juridikoak edo bere ordezkari legalak (pertsona juridikoek eta profesionalek, telematikoki derrigorrez)

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • NANa aurkeztu.
 • Minusbaliotasuna: aurrekoaz gain, Foru Aldundiak egindako minusbaliotasun-ziurtagiria.
 • Ibilgailuaren fitxa teknikoa.
 • Ibilgailuaren zirkulazio-baimena (Udalak dagokion administraziotik lortuko du dokumentazio hori)

Non eskatzen da:

         Zerbitzuaren inguruko informazioa:
        • Telefonoz: 943157200 Emailez: sarrera@azpeitia.eus
         AZPEITIA

        Zenbat kostatzen da:

        Doan.

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea

        Kontu-hartze Sailaren txostena

        Eskaera ebaztea eta interesdunari jakinarazi

        Organo ebazlea:

        Alkatetza (edo eskuordetzen duen pertsona)

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Kontu-hartzailetza - Kontu-hartzailetza

        Gainerako informazioa:

        Oro har, salbuespenak/hobariak onartu eta hurrengo urtean izango du eragina.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen Babesa

        DBEB kodea: LOPD

        Fitxategiaren xedea: Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera eta 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduaren 13. artikuluaren arabera, jakinarazten da Azpeitiko Udalak tramitazio elektronikoaren arloan datu pertsonalak biltzen dituela, herritarren eskaerak kudeatzeko. Datu pertsonalen Tratamendu Jarduerei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero lotura honetan kontsultatu dezakezu https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa edo eskaera eredu bakoitzaren beheko aldean dagoen testuan.

        Aurreikusitako lagapenak:

        Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

        Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, eta aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

        Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.

        Informazio gehiago