Banantze-lizentzia (L-06)

Zer eta zertarako:

Orubeak, partzelak, finkak edo lurrak banatzea, eta jabetza horizontaleko banaketen aldaketak egitea ahalbidetzen duen baimen administratiboa.

OHARRA: Dagokion eskritura eratu ondoren, eskatzaileak ondasun higiezinen gaineko zergei dagokien dokumentazioa aurkeztu beharko du, U7 eredua hiri izaerako ondasun higiezinak direnean, edota R7 eredua landa izaerako ondasunak direnean, edota dokumentu horiek Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztu izanaren egiaztagiria, eta, edozein kasutan, dagokion eskrituraren kopia.

Nork eska dezake:

Lursailaren jabeak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Egungo lursailaren deskripzioa, eskrituren araberakoa, eta dituen azalera eta mugen aipamena; gainera, bananduko den lursailaren deskripzioa, bere azalera eta mugekin, bai eta jatorriko lursaila ere, bere azalera eta mugekin hori ere, jatorrizko finkak Erregistroan duen inskripzioaren datuak adieraziz.
 • Katastroan dagoen lursailaren planoaren kopia, eta bertan azalduko da egungo egoera eta ondoren geratuko liratekeen lursailak, aipatu lursailak ondo bereizteko moduko tamaina edo eskalan.
 • Justifikatutako kasuetan Jabetza-erregistroan egungo lursailaren ziurtagiria eskatu ahal izango da, hala nola lursailen topografia-planoa.
 • Lokalen banantze edo bateratze kasuetan, OHZren ordainagiria edo katastro-erreferentzia.

Non eskatzen da:

         Zerbitzuaren inguruko informazioa:
        • Telefonoz: 943157200 Emailez: sarrera@azpeitia.eus
         AZPEITIA

        Zenbat kostatzen da:

        001 - Obra lizentziak *

        Zergapeko egitatea Udal jardueraren araberakoa izango da. Jarduera hauek ziurtatuko dute egiten diren Instalazio, eraikuntza eta obrak eraikuntza eta zaintza arloko Hirigintza Araudiarekin bat daudela, indarrean dagoen urbanizazio antolamenduen planetara egokitzen direla, aurreikusitako erabileretarako direla, paisajearen harmoniari eta itxurari ez dietela erasotzen, segurtasun, osasungarritasun, garbitasun eta saneamendu neurriak betetzen dituztela, eta azkenik, arte, historia edo monumentu interesengatiko debekurik ez dagoela.

        3.005,06 baino gutxiagoko aurrekontudun instalazio, eraikin eta lanengatik27,12
        3.005,06 eta 18.030,36 bitarteko aurrekontudun instalazio,eraikin eta lanengatik54,24
        18.030,36 eta 60.101,21 bitarteko aurrekontudun instalazio, eraikin eta lanengatik271,34
        60.101,21 eta 120.202,41 bitarteko aurrekontudun instalazio, eraikin eta lanengatik542,63
        120.202,41 eta 721.214,51 bitarteko aurrekontudun instalazio, eraikin eta lanengatik3.663,95
        721.214,51 eta 3.005.060,51 bitarteko aurrekontudun instalazio, eraikin eta lanengatik7.327,94
        3.005.060,51 tik gorako aurrekontudun instalazio, eraikin eta lanengatik10.986,58
        Eraikuntzen estreinako erabilera eta okupazioa, etxebizitzako21,79
        Zati-egitamu, Egitamu Berezi, Xehetasun-Azterlan, Hirigintza-lanen egitasmoak3.908,48
        Birzatikatze egitasmoak, berdinketak3.040,03
        Bestelakoak542,94

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea.

        Hala badagokio, dokumentazioa zuzentzea.

        Txosten teknikoak.

        Udalak beharrezko diren baimen guztiak (errepideak, garabiak, osasuna etab) eskatuko dizkie beste erakunde guztiei espedientea ebatzi aurretik, interesatuak baimen horiek aurkeztu ezean.

        Obraren onarpena edo ukapena ebaztea.

        Pertsona interesdunari jakinaraztea tasaren likidazioarekin.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza (edo eskuordetzen duen pertsona)

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Hirigintza - Hirigintza

        Gainerako informazioa:

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen Babesa

        DBEB kodea: LOPD

        Fitxategiaren xedea: Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera eta 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduaren 13. artikuluaren arabera, jakinarazten da Azpeitiko Udalak tramitazio elektronikoaren arloan datu pertsonalak biltzen dituela, herritarren eskaerak kudeatzeko. Datu pertsonalen Tratamendu Jarduerei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero lotura honetan kontsultatu dezakezu https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa edo eskaera eredu bakoitzaren beheko aldean dagoen testuan.

        Aurreikusitako lagapenak:

        Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

        Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, eta aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

        Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.

        Informazio gehiago