Bide publikoa hartzeko baimena (L-22)

Zer eta zertarako:

Bide publikoan obretako baliabide lagungarriak jartzeko nahitaezko baimena (dorre-garabiak, aldamioak, karga-jasogailuak, edukiontziak, siloak, etab.). Baimen hau, obren aurrekomunikazio edo lizentzia tramiteari lotuta egon daiteke.

Nork eska dezake:

Interesduna den edozein pertsona fisiko edo juridikok, edota legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Hartuko den gunearen krokisa.
 • Aldamioak, karga-jasogailuak eta plataformak erabiliko badira, indarrean dagoen araudira egokituta daudela bermatu beharko da, eta garabiak badira, Industrian aurkeztutako dokumentazioaren kopia aurkeztu beharko da.
 • Bide publikoaren esparrua sotoen gainekoa bada, jabeen baimena lortu beharko da.

Non eskatzen da:

         Zerbitzuaren inguruko informazioa:
        • Telefonoz: 943157200 Emailez: sarrera@azpeitia.eus
         AZPEITIA

        Zenbat kostatzen da:

        001 - Tarifak
        1 Tarifa. Hesi eta aldamioekin edo horretarako beste edozein instalazio-rekin herri-bidea hartzea, metro karratu edo zatiko, eta eguneko0,65
        2 Tarifa. Puntel, asto, eta beste hainbat zurkaitz-elementurekin herri-bideahartzeagatik, metro karratu edo zatiko, eta eguneko4,48
        3 Tarifa. Zakar, lur, hondar, eraikuntza-material, egur, edo edozein motatako materialez herri-bidea hartzea, lehenengo 30 egunak, metro karratu edo zatiko, eta eguneko0,78
        3 Tarifa. Zakar, lur, hondar, eraikuntza-material, egur, edo edozein motatako materialez herri-bidea hartzea, ondorengo egunak, metro karratu edo zatiko, eta eguneko1,47
        4 Tarifa. Zakarrak eta eraikuntza-materialeak biltzeko metalezkoedukiontziak jartzea, lehenengo 8 egunak *, bakoitzeko, eta eguneko2,45
        4 Tarifa. Zakarrak eta eraikuntza-materialeak biltzeko metalezkoedukiontziak jartzea, ondorengo egunak *, bakoitzeko, eta eguneko4,09
        5 Tarifa. Kalea ixtea ^, orduko19,06
        5 Tarifa. Kale mozketa partziala ^, orduko12,72
        Hobaria: Eraikitako etxebizitzetan fatxada eta/edo teilatuen garbitze, pintatze eta konpontze lanak egiteagatik, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergatik salbuetsita aurkitzen diren kasuetan, lurzoru publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko kuotari%50

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: 15 egun

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        - Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea.

        - Hala badagokio, dokumentazioa zuzentzea.

        - Txosten teknikoa.

        - Onarpena edo ukapena ebaztea.

        - Pertsona interesdunari jakinaraztea.

        - Tasaren likidazioa.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Hirigintza - Hirigintza

        Gainerako informazioa:

        Bide publikoaren segurtasuna bermatu beharko da beti.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen Babesa. Lizentzia, autorizazio eta baimenak

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentzia, baimen, erantzukizunpeko adierazpen eta baimen guztien kudeaketa eta kontrola, hirigintzakoak eta bide publikoaren okupaziokoak barne.

        Legitimazioa: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 2. artikuluak: datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

        Komunikazio hartzaileak: Datuak zerga-administrazio eskudunei eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago