Familia ugarientzako hobariak Ondasun Higiezinen gaineko Zergan eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergan (T-10.3)

Zer eta zertarako:

Ondasun Higiezinen gaineko Zergan eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan hobariak lortzea, familia ugaria izateagatik. Halakotzat hartuko dira honako kasu hauetan sartzen direnak.

Nork eska dezake:

Interesdun edozein pertsonak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • NANa aurkeztu.
 • Familia ugari txartela (Udalak dagokion administraziotik eskuratuko du dokumentu hori).
 • Salbuespena jasoko duen familiako kide bakoitzaren aurreko urtean aurkeztutako errenta-aitorpenaren fotokopia konpultsatua (Udalak dagokion administraziotik eskuratuko du dokumentu hori).

Non eskatzen da:

         Zerbitzuaren inguruko informazioa:
        • Telefonoz: 943157200 Emailez: sarrera@azpeitia.eus
         AZPEITIA

        Zenbat kostatzen da:

        Doan.

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        1. Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea.

        2. Kontu-hartze sailaren txostena.

        3. Eskaera ebaztea eta interesdunari jakinaraztea.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Kontu-hartzailetza - Kontu-hartzailetza

        Gainerako informazioa:

        Eskaera urtero aurkeztu behar da. Zerga Ordenantzan onartutako epean aurzkeztuz gero, hobaria ekitaldi horretan aplikatuko da.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa, Rekaudazioa: Zergak, tasak eta prezio publikoak

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udal-zergen kudeaketa (zergak, tasak eta kontribuzio bereziak) eta prezio publikoak.

        Legitimazioa: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, 8.1 artikulua: datuen tratamendua legezko betebeharragatik.

        Komunikazio hartzaileak: Datuak zerga-administrazio eskudunei eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago