Azkoitia barruan bizilekua aldatzea

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Azkoitiko Udal Biztanleen Erroldan dagoen pertsona baten helbideari buruzko datuak aldatzea, udalerriaren barruan gertatzen denean.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesdunak edo legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • Eskatzailearen identitatea egiaztatzen duen dokumentua: NAN, AIZ, Pasaportea edo bizileku baimena.
 • Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.
 • Etxebizitzaren okupazioa justifikatzen duen titulua.*
 • Adingabekoentzako: familia-liburua, eta behar izanez gero, erantzunkizupeko aitorpena.

*ETXEBIZITZAREN OKUPAZIOA EGIAZTATZEN DUEN TITULUA

Etxebizitzan ez badago inor erroldaturik, ondorengo tituluak aurkez daitezke:

 • Jabetza-titulua (eskritura, salerosketa-kontratua, Erregistro-oharra, jabetza hura jasota dagoen udal datu-basearen egiaztapena, etab.).
 • Erabilera eskubidea egiaztatzen duen dokumentazioa: lagapena, epai judiziala, etab.
 • Ohiko bizilekurako errentamendu-kontratu indarrekoa, azken alokairu ordainagiriarekin batera.
 • Bestelako kasutan, Etxejabearen baimena, eta bere NANaren kopia.

Zentro kolektiboetan erroldatzeko: zuzendari edo arduradunaren baimena.

NON ESKATZEN DA?

     Posta arrunta:
    • Azkoitiko Udaletxea. Herritarren Arreta Zerbitzuan
     Herriko plaza z.g 20720

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: berehala
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
      • Isiltasun-administratiboaren izaera: aldekoa

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Eskaera jasotzea eta egiaztatea aipatutako gainerako agiriekin batera.
      • Betekizun guztiak betetzen badira, datuak biztanleen erroldako aplikazio informatikoan sartzea eta eskabide-orria erregistratzea.
      • Betekizunetakoren bat ez betez gero, alta ukatu izanaren ebazpen arrazoitua egin, eta eskatzaileari jakinarazi.
      • Artxibatu.

       NORK ONARTU BEHAR DU?

       Eskumena duen organoak

       IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

       Herritarren Arreta Zerbitzua - Herritarren Arreta Zerbitzua

       OHARRAK

       • Helbide aldaketarekin, zure helbide fiskala zehaztu dezakezu.

       DATU PERTSONALEN BABESA

       Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.