Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroa

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Eguneko zentroko zerbitzua da mendekotasun egoeran dauden eta desgaitasuna duten pertsonentzako. Bertan desgaitasuna duten pertsonei arreta integrala eskaintzen die. Horretarako, jarduera multzo antolatua eta koordinatua garatzen da, diziplinarteko lantaldearen bidez, artatutako pertsonen garapena lortzearren. Eta pertsona hoiei gaikuntza arreta integrala ematen die, ahal den neurrian garapen pertsonalera, autonomia sustatzera eta gizarteratzera zuzendua.

NORK ESKA DEZAKE?

Eguneroko jardueretan laguntza behar duten pertsona desgaituek.

BALDINTZAK:

 • Mendekotasun egoeran dagoen pertsonatzat baloratuta egotea, I., II. edo III. graduan.
 • 20 eta 64 urte bitarteko adina izatea eskaera aurkezten den datan. Baldintza hori betetzetik salbuetsi ahal izango dira, aldeko txosten medikuaren eta sozialaren ondotik, mendekotasun egoera aitortu zaien eta dituzten zertzelada pertsonal edo sozialak direla-eta mota horretako zentroetan ematen den arretaren onuradun izan daitezkeen pertsonak.
 • %33 edo gehiagoko desgaitasun maila aitortua izatea.
 • Baliabidearen egokitasuna zehazten duen orientazio txostena edukitzea.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • Eskatzailearen NAN edo nortasuna egiaztatzen duen agiria.
 • Eskatzailearen eta, hala dagokionean, eskatzen den baliabidean sartu ahal izatera begira konputatzen diren familia-unitateko beste kideen nortasuna frogatzen duen dokumentu ofiziala.
 • Hala dagokionean, ordezkaritza legala, borondatezkoa edo izatezko zaintza frogatzen duen dokumentazioa.
 • Aurretiazko baimen judiziala edo hori eskatu delako frogagiria, ustezko desgaitasuna den kasuetan.
 • Eskatzailearen eta familia-unitatearen diru-sarreren eta ondarearen ziurtagiria.
 • Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo kokatutako ondasunen titularitatea frogatzen duen dokumentazioa, hala badagokio.
 • Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jotzen dituen dokumentuak.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Astelehenetik ostiralera
  Udaletxean, Gizarte Ongizate Sailean
  Herriko plaza z.g. 20720 AZKOITIA
  09:00-14:00
  943857174

       Hitzordua:
      • Hitzordua eskatu 943 857174 telefono zenbakian.
       AZKOITIA

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

      Egonaldiaren gehienezko kostua egunean (2018):

      • Laguntza zabaleko edo orokorreko zentroek: 10,85 €
      • Laguntza mugatuko eta zabaleko zentroek: 8,78 €

      PROZEDURAREN EPEA

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Dokumentazioa egiaztatzea, eskaneatzea eta eskaera balioztatu.
      • Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.
      • Aldundiak ebazpena postaz jakinarazten du.

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      Gizarte Ongizatea - Gizarte Zerbitzuak

      OHARRAK

      • Itxarote-zerrenda onartua izateko: 3 hilabete, behar bezala betetako eskaera oinarrizko gizarte zerbitzuetan sartu denetik kontatzen hasita.
      • Sartzeko: ez dago eperik.
      • Zerbitzuak kopagoa dauka.
      • Zerbitzuaren prestazioak itxaron zerrenda eduki dezake.
      • Nola kalkulatzen da kopagoa?
      • Informazioa

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.