Zerga betebeharren ordainketa eguneratuta dagoela adierazten duen egiaztagiria

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Udaleko zergen eta ordainketak eguneratuta daudela adierazten duen egiaztagiria da.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesdunak edo legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • Identitatea egiaztatzen duen dokumentua: NAN, AIZ, Pasaportea edo bizileku baimena.
 • Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

NON ESKATZEN DA?

     Posta arrunta:
    • Azkoitiko Udaletxea. Herritarren Arreta Zerbitzuan
     Herriko plaza z.g 20720

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      Doan. Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: 7 egun
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      Ez dagokio

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Eskaera jasotzea eta egiaztatzea aipatutako gainerako agiriekin batera.
      • Ekonomia arlora bidalitzea.
      • Teknikari eskudunak egiaztagiria egitea.
      • Egiaztagiria interesdunari jakinaraztea.

       NORK ONARTU BEHAR DU?

       Arlo Ekonomikoko teknikari eskudunak

       IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

       Arlo ekonomikoa - Dirubilketa

       OHARRAK

       • Ziurtagiriaren informazioaren balio-aldia unekoa izango da.
       • Udalaren diru-bilketakoak ez diren zergetarako, interesdunak dagokion administraziora jo beharko du, zerga-egiaztagiriaren berariazko araudian beste zerbait ezarri ezean.

       DATU PERTSONALEN BABESA

       Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.