Erroldan helbidearen aldaketa jasotzea

Zer da? Zertarako da?

Andoaingo udalerrian ematen den helbide aldaketa bat jasotzea.

Nork eska dezake?

Adinez nagusia den edozein pertsona interesatuak.

Aurkeztu beharreko agiriak

Kasu guztietan:

 1. Eskaera-orria, eredu normalizatuan, non adieraziko den: baja ematen duen helbidea eta helbide berria eta, beharrezkoa balitz, jabearen, maizterraren edo adin nagusiko senide baten berariazko baimena.
 2. NAN, pasaportea edo gida-baimena adin nagusikoak direnek.
 3. Famili Liburua, zeinean adin txikikoak azalduko diren.
 4. Beste pertsona baten izenean jarduteko, honek idatziz emandako baimena aurkeztu beharko da.

Eta gainera:

1.- Etxebizitzaren jabeak ondokoak aurkeztu beharko ditu:

 • Salerosketa eskritura edo jabetza egiaztatzen duen agiria.

2.- Etxebizitzan maizter direnek, ondokoa aurkeztu beharko dute:

 • Alokairu kontratua.

3.- 16 urtetik gorakoak familiaren etxebizitzara itzultzea:

 • Etxebizitzan bizi diren adin nagusiko berariazko baimena eta horien guztien nortasun agiria.

4.- Etxebizitza batean alta ematea, ez jabe, ez maizter ez familiaren etxebizitzara itzultzen denari:

4.1.1.- Etxebizitzan bizi dena jabea denean edo jabe izanik bertan bizi ez denean.

 • Jabearen baimen berariazkoa, etxebizitzaren jabetasuna egiaztatzeko agiria eta nortasun agiria.

4.1.2.- Etxebizitzan bizi eta erroldatzea baimendu behar duena maizterra denean.

 • Alokairu kontratuan azaltzen den maizterraren berariazko baimena eta nortasun agiriak.

5.- Adin txikikoak erroldatzea:

 • Famili liburua.
 • Bi gurasoekin erroldatzen ez bada: erroldatzen ez den guraso horren baimena aurkeztu beharko da edo adin txikikoaren tutoretza egiaztatzen duen agiria eta etxebizitza titularraren baimena.
 • Gurasoetakoaren batekin erroldatzen ez bada: bien baimena edo, hala balegokio, tutoretza duen pertsonaren eta etxebizitza titularraren baimenak.

Non/Nola eskatu daiteke?

     Ordaindu behar da?

     Doan da.

     Izapidetze edo ebazpen epea

     • Aurreikusitako epea: Unean bertan.

     Araudi aplikagarria

     Eskaera jaso ondorengo urratsak

     1. Alta eman.
     2. Izena eman den egunaren biharamunean gauzatuko da aldaketa

     Nork onartu behar du?

     Alkatetzak

     Izapidetze ardura duen lansaila

     Idazkaritza - 943 300 830 edo idazkaritza@andoain.eus

     Beste zenbait ohar interesgarri

     Hondakin organikoak birziklatzeko kolore marroiko 5. edukiontzia irekitzeko txartela bazenu komenigarria litzateke jakinaraztea horrela helbide berria dagokion datu basean erregistratu dezaten eta aurrerantzean ere zabor tasaren gainean aplikatzen zaizun hobaria izan dezazun (kontuan izan txartel bakoitza titular bati eta honen etxebizitzari atxikia dagoela).

     Datu pertsonalen babesa

     Fitxategiaren izena: Biztanleen Udal Errolda

     DBEB kodea: M08

     Fitxategiaren xedea: Udalerriko biztanleen errolda eguneratuta mantentzea, eta egoitzako nahiz bizikidetzako ziurtapenak igortzea

     Aurreikusitako lagapenak: Gipuzkoako Foru Aldundia

     Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

     Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, eta aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

     Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.

     Informazio gehiago: LOPD