Salbuespen eskaera: ura, estolderia eta zabor bilketa tasak

Zer da? Zertarako da?

Ur hornidura, estolderia eta zaborraren bilketagatiko tasen ordainketarako salbuespena eskatzea.

Nork eska dezake?

Tasak ordaintzetik salbuestea eskatu ahal izango dute Ordenantza Fiskaletan ezarritako baldintza guztiak betez Andoaingoak diren bizikidetza multzoak, beti ere udalerri honetan erroldaturik daudenean gutxienez eskaera egin den data aurreko azken urte osoan.

Ondorio horietarako, bizikidetza multzotzat hartuko da biztanleriaren udal erroldan eskaera egin duen herritar beraren helbidean izen emanda dauden kide guztiek osaturikoa.

Kideak Koefizientea Dirusarrerak urtean

 • 1 edo 2 ..................... L.G.S. x 1,25 .................... 15.750,00€
 • 3 edo 4 ......................L.G.S x 1,45 ..................... 18.270,00€
 • >=5 .......................... L.G.S x 2,05 ..................... 25.830,00€

(*) L.G.S. (Lanbidearteko gutxieneko soldata)

Dirusarrerak:

 • 2018ko Errenta aitorpena aurkeztu izan ezkero, horren zerga
  oinarria.
 • 2018ko etekin gordinak, errenta aitorpena aurkeztu ez bada.

Bizikidetza-unitateko ondasunei dagozkien mugak

 • Ohiko etxebizitzaren jabetza ez da aintzakotzat hartuko, horren katastroko balioak 165.000,00 € gainditzen ez duen bitartean.
 • Titularra eta/edo bizikidetza-unitateko beste edizein pertsona ezin dira bigarren etxebizitza jabe izan, etxebizitzaren jabetzaren %50aren edo gehiagoren titularra bada.
 • Ondare ekonomikoa: 36.000,00 €-tik gorakoa.
 • Ez dira kontuan hartuko ere, etxebizitza eraikin edo etxesail berean kokaturiko garaje eta trastelekuak edo, ohiko etxebizitzatik hurbilen dagoen garajea, beti ere guztien baturako katastro balioak 30.000,00 € gainditzen ez badu.
 • Ohiko etxebizitzaz gain, bizikidetza multzoko kideek hiri edo landa izaerako beste óndasun batzuen jabe balira, eta ondasun horiek batzordearen iritziz balio konputagarriak balira, ez legokieke salbuespenak eskatzaileei.
 • Konputagarriak irizten ez diren balioak kontsultatzeko: ikus Ordenantza Fiskalak:

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzaileak, eskaera-orrian eta espresuki, baimena ematen badio udalari, Ordenantza Fiskaletan jasotzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten datuak zuzenean hartzeko, ez da agiririk aurkeztu behar izango.

Andoaingo udalak zuzenean eskatuko dio Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun sailari esleipendun izateko baldintzak betetzen diren ala ez erabakitzeko beharrezkoa den informazioa. Zehazki honako zerga ziurtagiriak eskatuko ditu:

 • PFEZ. 2018ko aitorpenaren laburpena.
 • Ondasun Higiezinak: Hiriguneko etxebizitzen titularra.
 • Ondasun Higiezinak: Gipuzkoatik kanpoko etxebizitzak.
 • Finantza-erakundeetako kontuen saldoak

* Kontsulta egiteko BAIMENIK EMAN EZEAN, bizikidetza-unitatearen 2018ko egoera ekonomikoa egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko ditu eskatzaileak.

Non/Nola eskatu daiteke?

     Ordaindu behar da?

     Doan.

     Izapidetze edo ebazpen epea

     • Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

     Araudi aplikagarria

     Eskaera jaso ondorengo urratsak

     1. Eskaera agiriekin batera aurkeztea.
     2. Gizarte Zerbitzuetako Batzorde irizpenemailearen irizpena.
     3. Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa onartuz edo ezetsiz.

     Nork onartu behar du?

     Tokiko Gobernu Batzarrak, Alkatetzak eskuordetuta

     Izapidetze ardura duen lansaila

     Kontuhartzailetza - Errentak eta Ordainarazpenak: 943 300 826 edo errentak@andoain.eus

     Beste zenbait ohar interesgarri

     • Eskaera aurkezteko epea: azaroaren 1etik 30era
     • Eskaera aurkeztu eta hurrengo ekitalditik aurrerako ondorioak izango ditu. Urtero berritu beharko da eskaera.
     • Onuradunek Unean bertan jakinaraziko diote Udalari familia unitatearen kide bakoitzaren egoera ekonomikoan gertatutako edozein aldaketa. Betebehar hau ez betetzeak ordura arte izandako salbuespena galtzea ekarriko du.

     Datu pertsonalen babesa

     Fitxategiaren izena: Zergabilketa

     DBEB kodea: M06

     Fitxategiaren xedea: Udal zergabilketa kudeatzea

     Aurreikusitako lagapenak: Gipuzkoako Foru Aldundia eta banketxeak

     Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

     Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, eta aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

     Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.

     Informazio gehiago: LOPD