Hiri eta landa ondasun higiezinen gaineko zerga

Zer da? Zertarako da?

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga izaera erreala duen zuzeneko tributua da, uztailaren 5eko 12/1989 Arau Foralari jarraiki.

Oinarri ezargarria: zergapeko egitate ezargarriak, indarrean dauden Ordenantza Fiskalen 4 artikuluan jasotzen dira.

Grabamen tasa: ezberdina da ondasun higiezina hiri edo landa izaerakoa izan.

Kuota: oinarri ezargarriari Udal Ordenantza Fiskaletan ezartzen den karga tasa aplikatzetik ateratzen den emaitza izango da.

Ordainketa egutegia: maiatzaren 15etik uztailaren 30era.

Nork eska dezake?

Zerga honen zerga-gaia eratzen duen eskubidearen titularrak diren pertsona natural eta juridikoak eta Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluaren 3 apartatuan aipatutako entitateak dira,.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ordainketa: nahikoa da udalak igorritako ordainagiria.

Alta: Ondasun higiezinaren eskriturak aurkeztu behar dira. Andoaingo udaleko Hirigintza sailaren bulegoetan (udaletxeko 2. solairua) edo Gipuzkoako Foru Aldundian.

Non/Nola eskatu daiteke?

    • Ordaindu dezakezu ere honako banketxetan: Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco de Sabadell, BBVA, Caja Rural de Navarra, Caixa, Banco Popular, Banco Santander eta Bankoa.
    • Zerbitzu Telematikoetan sartzeko identifikazio sistema bat beharko duzu: sinadura digitala duen txartela (IZENPE, CAMERFIRMA, FNMT eta NAN-e) edo Andoaingo Udalak zure eskura jartzen duen B@kQ (anbulategian eta KZgunean ere eskuratu dezakezu).

    Ordaindu behar da?

    1 - Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
    Etxebizitza lurzoruan kokatutako hiri ondasunak0,17 %
    Lurzoru industrial edo tertziarioan kokatutako hiriondasunak0,52 %
    2 - Landa izaerako ondasun higiezinen gaineko zerga
    Zergari aplikagarri zaion zerga-tasa.1,11 %

    Hobariak

    Familia ugariko titular izan eta udalerrian erroldatuta daudenek:

    • Kategoria orokorreko familia ugariak, 3 seme-alaba arte ....... 50%
    • Kategoria orokorreko familia ugariak,4 seme-alabekin ........... 70%
    • Kategoria bereziko familia ugariak .............................................. 90%

    Zerga hobariaren mugak:

    • Zergapekoaren ondasun higie 165.000,00 euro baino gehiagokoa baldin bada, zergapekoak ez du hobarirako eskubiderik izango.
    • Hobaria familia-unitatearen ohiko bizitoki den etxebizitzari bakarrik aplikatuko zaio.

    Informazio gehiago Hobaria: Ondasun Higiezinen zergan familia ugarientzat fitxan

    Izapidetze edo ebazpen epea

    • Aurreikusitako epea: Unean bertan.

    Araudi aplikagarria

    Eskaera jaso ondorengo urratsak

    Zerga ordaintzeko Zerbitzu Telematikoen bitartez:

    1. Eskuinean dagoen lauki urdina, Online tramitazioa hasi, sakatu.
    2. Ziurtagiri elektroniko edo B@kQ bidez identifikatu:
    • Tasa edo zerga bat ordaintzeke baduzu, pantailan azalduko zaizu. Ordaindutakoen kontsulta ere egin dezakezu.
    • Ordaindu nahi bazenu, aukeratu ordaintzeke dagoen zerga eta jarraitu argibideak. Euskal Administrazioaren Ordainketa-Pasabidera (Eusko Jaurlaritza) segurtasun baldintza guztiak betetzen dituen plataformaza, bideratuko zaitu aplikazioak.

    Nork onartu behar du?

    Alkatetzak / Udalbatzaren osoko bilkurak

    Izapidetze ardura duen lansaila

    Kontuhartzailetza - Diruzaintza-Zergabilketa: 943 300 827 edo zergabilketa@andoain.eus

    Beste zenbait ohar interesgarri

    Ez dagokio.

    Datu pertsonalen babesa

    Fitxategiaren izena: Zergabilketa

    DBEB kodea: M06

    Fitxategiaren xedea: Udal zergabilketa kudeatzea

    Aurreikusitako lagapenak: Gipuzkoako Foru Aldundia eta banketxeak

    Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

    Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, eta aurreikusita egonez gero, baita lagatzeko ere.

    Interesdunak datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko eta deuseztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea baliatu dezake Udalaren aurrean.

    Informazio gehiago: LOPD

    Agiriak egiaztatu eta datu berriak aplikazioetan sartu.