Entitatearen hasiera orria

Bilatu
Data eta ordu ofiziala:

Egutegia

Izapide arruntak

Informazio orokorra. Tramite ohikoenak. Erreklamazio eta helegiteak.


Informazio orokorra eta dokumentuen erregistroa


Izapide ohikoenak


Bestelako lizentziak edo baimenak


Ibilgailuentzako lizentziak edo baimenak


Udal Hilerriak: Pagadi˝a eta Sorabilla


Agirien kontsulta eta kopia


Erreklamazio, alegazio eta helegiteak

Zergak eta Tasak

Ordainketak, Hobariak, Zatikatzeak eta Erreklamazioak.

Gizarte Zerbitzuak

Gizarte Prestazioak eta Laguntzak. Mendekotasuna eta Ezgaitasun balorazioak