Udaletxearen hasiera orria

Bilatu

S/I Erregistroa

  • Eskaeraren bat, dokumentuak, etab. on-line erregistratzeko bidea duzu hau.
  • Eskaera orriak eta eskaerari dagokion dokumentazioa erantsi dezakezu erregistroa egiterakoan.
  • Behin erregistroa egindakoan, sarrera egin izana justifikatzen duen dokumentua eskura dezakezu (gordetzeko ala inprimatzeko); baina gogoratu, noiz nahi kontsulta ditzakezula egindako erregistro guztiak.

 

Eskaerak, baimenak, espedienteak....

ESKAERAK

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

BAIMENAK

.................................................................................................................

LIZENTZIAK

.................................................................................................................

ZURE ESPEDIENTEAK

e-Faktura

- Tolosako Udalak, 2015eko urtarrilaren 13an Alkateak emandako dekretu bidez, prozedura bat arautu zuen, faktura elektronikoak jasotzeko baldintzak zehazten dituena.
- Hala, prozedura horri jarraitu beharko diote Tolosako Udalari zerbitzuak edo produktuak hornitzen dizkioten hornitzaileak, dagozkien faktura aurkezterakoan.

- Ikusi dekretu osoa
- Identifikazio kodeak:

  1. Tolosako Udala: L0120071
  2. Iurreamendi Egoitza: LA0004882
- Gipuzkoako Foru Aldundiko sarrera-puntua faktura elektronikoentzako.