Entitatearen hasiera orria

Bilatu
Data eta ordu ofiziala:

Egutegia

Gizarte Zerbitzuak

Bazterketa, haurrak, gazteak, familia, indarkeria matxista, adinekoak, mendekotasuna, desgaitasuna

Laguntza ekonomikoak

Udal kudeaketako arloetan laguntza ekonomikoak eta diru laguntzak eskatzea eta justifikatzea

Tramite ekonomikoak

Zergak, tasak, prezio publikoak, ziurtagiriak, fidantzak, ordainketak, fakturazioa, helbideraketak