Entitatearen hasiera orria

Data eta ordu ofiziala:

Egutegia
Bilatu

ERREGISTROAK

Altak, kontsultak, dokumentuak egiaztatu...

ESKAERAK, BAIMENAK ETA LIZENTZIAK

Izen emateak, erreserbak eta iradokizunak


Eskaerak


Baimenak eta lizentziak


Izen emateak, instalazioen erreserbak


Kexak eta iradokizunak

DIRU LAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK

Diru laguntzak, hobariak eta bestelako laguntza eta zerbitzuak


Merkataritza


Berdintasuna


Ingurumena


Euskara


Kirola, festak eta kultura


Etxebizitza


Gizarte gaiak eta familia


Hobariak


Bestelako laguntza eta zerbitzuak

NORENTZAT DA?

Eskatzaile motaren arabera


Emakumeak


Adineko pertsonak


Desgaituak edota mendekotasun egoera duten pertsonak


Familiak eta bizikidetza unitateak


Elkarteak


Profesionalak/enpresak

NIRE EGOERA DA ...

Zure beharraren arabera


Azkoitira nator bizitzera


Gizarte laguntza behar dut


Obrak egin behar ditut


Familia ugaria dut


Familiako bat hil da


Etxebizitza bila nabil


Ikastaroa egin nahi dut

OHARRA

Aplikazio honetan jasotako arau-erreferentziak bideratzeko dira soilik eta gerta daiteke bat ez etortzea araudi eguneratuarekin.