Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak azpisaileko programak burutzeko 2021eko dirulaguntzen deialdian parte hartzea. Dirulaguntza lerroak: 1.1. Lankidetza proiektuak eta 1.2. Sentsibilizazioko ekintzak.

ZER DA?

Dirulaguntza eskatzea jarduera bat egin edo proiektu bat gauzatzeko, Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak Azpisailak egindako deialdian parte hartuta, dirulaguntza lerroren bati jarraituz.

Dirulaguntza lerroak:

1.1. Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza proiektuak.

1.2. Kultur aniztasunaren inguruko sentsibilizazioa eta kulturarteko heziketaren alorreko ekintzak.

NORK ESKA DEZAKE?

Pertsona fisiko edo juridikoek (normalean behar bezala erregistratutako elkarteak) edo haien ordezkariek, deialdiaren oinarrietan xedatutakoaren arabera.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN edo ordezko beste nortasun agiriren bat.
 2. Eskaera egiten duen pertsonaren NANa (eskaera norbanako batek egina bada) edo IKZrena (eskaera elkarte edo erakunde batek egina bada) edo IKZrena (eskaera elkarte edo erakunde batek egina bada)
 3. Diruz laguntzea nahi den proiektu, jarduera edo programa.
 4. Gastuen eta diru-sarreren aurrekontua.
 5. Ardurapeko adierazpena, non beste sail, erakunde, organismo, eta abarrei egindako diru-laguntzen eskaerak jasoko diren, edo, hala badagokio, eman zaizkien diru-laguntzenak.
 6. Euskarak eta berdintasunak jardueraren hedapenean izango duten tratamendua.
 7. Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroan izena emana dutela egiaztatzen duen ziurtagiria. Urte berean beste diru-laguntza eskaerarik egin bada ez da beharrezkoa izango ziurtagiri hori aurkeztea.
 8. Estatutuak, lehenengo aldia bada edo estatutuak aldatu baldin badira.
 9. Eskaria egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako egiaztagiria.
 10. Diru-laguntza lerro bakoitzaren eranskinean adierazitako dokumentazioa.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaleko behe solairuan). Astelehena: 7:30-14:00; asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Hitzordua: arratsaldez beharrezkoa da, goizean aukerazkoa. 010 edo 943 449 600 deituz,zein udalean
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)
  Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, 943 44 96 00 - 010 telefono zenbakira dei daiteke.
  Errenteriako Udala

    KOSTUA

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
    • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
    • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

    1. Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso eta sarrera erregistroan eman eta bere kasuan, interesatuari kopia itzuli.
    2. Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak Azpisailera helarazi.
    3. Eskaera eta agiriak zuzen aurkeztu direla egiaztatu eta dokumentazioa eskaneatu.
    4. Eskaera ongi egina egon ezean, edo agiririk faltako balitz, interesatuari zuzentzeko eskatuko zaio gehienez eta ezin luzatu den 10 lan eguneko epean, eta gainera, hala egin ezean, bere eskaerari uko egingo diola ulertuko da.
    5. Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak Azpisaileko teknikariak espedientea bideratuko du eta txostena egin eta eskaera bakoitzari puntuazioa emango dio, deialdian ezarritako irizpideen arabera. Lortutako puntuazioari jarraiki, txostenak eskatzaile bakoitzari emango zaion dirulaguntzaren kopurua zehaztuko du.
    6. Txosten hori proposamen moduan eramango da horretarako sortutako Udal balorazio batzordera (udal teknikariek osatutako organoa), harek onartu dezan.
    7. Ondoren, proposamenaren inguruan, Herritarrak informazio batzordeari, berri emango zaio (zinegotziek osatutako organoa).
    8. Azkenik, Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak Azpisaileko zinegotziak diru-laguntza onartu eta parte hartu duten pertsona eta entitate guztiei emango zaie ebazpenaren berri.

     UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

     Gizarte Zerbitzuak, Kultur Aniztasuna eta Berdintasuna. - Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak

     OHARRAK

     - Udalarekin edo Gizarte Segurantzarekin zorrik izanez gero, edo zerga obligazioak betetzen ez baditu, ez dago dirulaguntza kobratzerik.

     - Deialdi bakoitzari dagokion informazio zehatza, dirulaguntza lerro bakoitzari dagokion eranskinean jasota dago.