Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren hobariak

ZER DA?

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan hobaria eskatzea.
Hobariak
- Enplegua sortzen dutenek izango dituzte, baldin eta udal zergak ordaintzen dituzten subjektu pasiboek hobaria aplikatu aurreko zergaldian behin-betiko kontratuarekin langile plantillaren bataz bestekoa igo badute. Ezartzen den hobaria aldatu egiten da, kontratu finkoa duen langile kopuruaren igoeraren arabera.

- Kuotaren % 50, 2/1997 Foru Arauaren 5. artikuluak eta kidekoek apaigai dituzten bereziki babesturiko kooperatibei, hots, lehenengo maila duten ondokoei: Elkarlaneko kooperatibei, Nekazalekoei, erkidegoan ustiatzekoei, irakaskintzakoei eta etxebizitzenei eta eraldatzeko nekazaritza elkarteei.

- Kuotaren %35eko hobaria kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, Energia Komunitate Berriztagarriei kide direnean eta energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio sistemetatik abiatuta sortzen edo erabiltzen badute energia.

- Kuotaren %50eko hobaria langileei zuzendutako garraio plana ezartzen badute, lanpostura joateak dakarren energia kontsumoa eta sortutako isuriak murrizteko.

- Kuotaren %50eko hobaria kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat errenta edo etekin garbia negatiboa dutenean, eta eragiketa-bolumena 10.000.000 baino handiagoa ez bada.

NORK ESKA DEZAKE?

Zergaren subjektu pasiboak edo haren ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.

Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

 1. Hobari mota bakoitzerako ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioaren fotokopia.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Udala (Udaleko behe solairuan). Astelehena: 7:30-14:00; asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Aldakoenea eraikina (Aldakoenea, 2. Beraun) Astelehenetik ostiralera: 8:00-14:00
 • Urriak 1eko 39/2015 legearen 2.1 artikuluak aipatzen dituen administrazioetako edozeinen gainerako erregistro elektronikoetan. (Errenteriako udalaren SIR kodea: L01200678)

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, 943 44 96 00 - 010 telefono zenbakira dei daiteke.

      KOSTUA

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: 2 hilabete.
      • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
      • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa (betiere aplikagarria zaion araudian jasotako baldintzak betez gero).

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

      1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
      2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatu eta txostena eman.
      3.- Ebazpena eta jakinarazpena interesdunari.

       UDAL SAIL/DEPARTAMENTU ARDURADUNA

       Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa - Udal zergen kudeaketa

       OHARRAK

       Hobaria eskuratu ahal izateko, eskaera egin beharra dago, eta eragina izango du eskara dataren ondorengo zergalditik aurrera, azaroaren 19ko 80/1991 Foru Dekretuaren, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kudeaketarekin zerikusia duten hainbat alderdi erregulatzeari buruzkoaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera egiten direnak izan ezik.