Desgaituak Ibilgailuen gaineko Zerga ordaintzetik salbuestea

ZER DA?

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergatik salbuesteko eskaera, ezintasun arrazoiak direla medio. Honakoei aplikatzen zaie:
- Abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak onartutako Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren II Eranskinaren A hizkiak jasotzen dituen mugikortasun murriztuko pertsonentzako ibilgailuak, ezintasuna duten pertsonen izenean matrikulatuak.
- 14 zaldi-potentzia fiskaletik beherako ibilgailuak, ezintasuna duten pertsonen izenean matrikulatuak eta beren erabilera esklusiborako. Salbuetsi egingo dira ezintasuna duten pertsonek gidatutako ibilgailuak zein pertsona horiek eramatera bideratutakoak. Era berean, salbuetsi egingo dira guraso-ahal, tutoretza edo kuraderotza dela-eta beren kargura %65eko edo goragoko ezintasun maila duen pertsona duten titularren ibilgailuak (*).
Ezindutzat honakoak hartzen dira:
1.- %33 edo hortik gorako eta %65etik beherako ezintasuna onartua izan eta mugikortasun murriztuko egoeran dauden pertsonak, hau da: abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren eranskinean jasotako baremoaren A, B edo C sailkapena, edo gutxienez 7 puntu izatea baremo horretako D, E, F, G edo H hizkietan.
2.- Gutxienez %65eko ezintasun maila onartua duten pertsonak.
Mugikortasun baremoaren A hizkiaren sailkapenaren arabera mugikortasun murriztua duten aurreko ataletako pertsonei ez zaie aplikatuko 14 zaldi-potentzia fiskaletako muga, baldin eta ibilgailua gurpildun aulkia eramateko egokitua badago.(**)

NORK ESKA DEZAKE?

Interesdunak edo haren ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria eredu normalizatuan.

Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

 1. Organo eskudunak emandako ziurtagiriaren fotokopia, ezintasuna egiaztatzeko, eta, hala badagokio, mugikortasun murriztua izatearen ingurukoa.
 2. Ohiko gidari nor den jasotzen duen ibilgailuaren aseguruaren polizaren fotokopia.
 3. Gidabaimenaren fotokopia.
 4. Ibilgailuaren zirkulazio baimenaren fotokopia.
 5. Ibilgailua ezindutako pertsonak soilik erabiltzen duela adierazteko zinpeko aitorpena.
 6. Guraso-ahal, tutoretza edo kuraderotza egiaztatzen duen agiri publikoaren fotokopia.
 7. Ibilgailuaren fitxa teknikoaren fotokopia (**)

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaleko behe solairuan). Irailak 9 arte. Astelehena: 7:30-14:00; astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan: 7:30-15:00. Hitzordua aukerazkoa. 010 edo 943 449 600 deituz, zein udalean
  Errenteriako Udala
 • Urriak 1eko 39/2015 legearen 2.1 artikuluak aipatzen dituen administrazioetako edozeinen gainerako erregistro elektronikoetan. (Errenteriako udalaren SIR kodea: L01200678)
  Errenteriako Udala

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko solairuan): Herriko Plaza z/g. 20100 Errenteria. (Korreo bulegoetan legeak arautzen duen moduan)
  Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • Ezin da telefonoz eskatu. Dena den, argibide gehiago behar izanez gero, 943 44 96 00 - 010 telefono zenbakira dei daiteke.
  Errenteriako Udala

     KOSTUA

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: 2 hilabete.
     • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
     • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoa (betiere aplikagarria zaion araudian jasotako baldintzak betez gero).

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

     1.- Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
     2.- Baldintzak betetzen direla egiaztatu eta txostena eman.
     3.- Ebazpena eta jakinarazpena interesdunari.

      UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

      Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa - Udal zergen kudeaketa

      OHARRAK

      Ibilgailu bakar bat baino ez da salbuetsiko.
      Salbuespenek eragina izango dute eskara dataren ondorengo zergalditik aurrera. Nolanahi ere, ibilgailu matrikulatu berriek 2 hilabete izango dituzte urte horretan salbuestea eskatzeko.