Ikastaro eta abonamenduetan baja ematea

Zer da? Zertarako da?

Ikastaro edo udal abonamendu batean baja ematea

Nork eska dezake?

Interesa duen edozein pertsona fisikok edo haren ordezkariak

Aurkeztu beharreko agiriak

Kasu guztietan:

 • Eskaera-orria eredu normalizatuan (ez da beharrezkoa On-line erregistrorako)
 • Ordezkaria baimentzea (hala badagokio)
 • Zein ikastaro/abonamendutan eman duen baja adierazi beharko du, eta arrazoia. Baita k/k ere, baldin eta inskripzioan/matrikulazioan eman duenaren desberdina bada.
 • Banku-Kontuaren titulartasunaren egiaztapena
 • Kuoten kobrantza eteteko edo kuotak itzultzeko eskatzen den kasuan, baja justifikatzen duen dokumentua.

Nola eska daiteke?

    Posta bidez:
   • Okendo Plaza 001 20160

   Zenbat kostatzen da?

   Ez du kosturik

   Tramitatzeko edo ebazteko epea

   • Aurreikusitako epea: 15 egun
   • Legezko gehieneko epea: 3 hilabete
   • Isiltasun administratiboaren izaera: ezezkoa

   Lege-esparrua

   (ikastaroari edo abonamenduari dagokion tasa)

   Prozeduraren tramiteak

   Ordaindutako kuotaren zati proportzionala itzultzeko edo ikastaroa bukatzen den arte pagatzeke dauden kuoten kobrantza eteteko eskatzen den kasuetan bakarrik, eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura:

   1. Dagokion sailak dokumentazioa egiaztatzea
   2. Teknikariaren txostena
   3. Onarpen edo ukapen arrazoitua
   4. Zati proportzionala itzultzea, hala badagokio
   5. Espedientea artxibatzea

    Ebazteko organoa

    Alkatea

    Unitate arduraduna

    Ez dagokio

    Beste datu interesgarri batzuk

    • Abonamendu edo jarduera batean baja emateak ez du ematen eskubiderik ezein kuotaren zati proportzionala itzultzeko, salbu eta beste udalerri batera aldatu bada, heriotza gertatu bada edo ezinbesteko kausaren bat izan bada, behar bezala justifikaturik.
    • Baja eman osteko kuotak itzultzea edo kobrantza etetea: dagokion tasan jasotako kasuetan bakarrik aplikatuko zaio inskribaturik egon den denboraren heineko kuota proportzional hilabetekakoa —edo egunkakoa, kasua hala bada—, baldin eta eskaera idatziz egin eta dokumentu bidez justifikatu bada. Horrelakoetan, ordaindutako kuotaren zati proportzionala itzuliko da edo ikastaroa bukatzen den arte pagatzeke dauden kuoten kobrantza etengo da

    Unitate arduraduna (ikastaroaren edo abonamenduaren arabera):

    Arloa: Kultura, Hezkuntza, Gazteria eta Jaiak

    Unitate administratiboa: Kultura eta Gazteria

    Helbidea: Geltoki Kalea 18

    Telefonoa: 943376181

    E-maila: kultura@lasarte-oria.eus

    Teknikari arduraduna: Kulturetxeko gerentea

    Arloa: Kirola

    Helbidea: Beko Kale Bidea 3

    Telefonoa: 943376182

    E-maila: kirolak@lasarte-oria.eus

    Teknikari arduraduna: Kirolen Arloko gerentea

    Arloa: Euskara

    Unitate administratiboa: Euskaltegia

    Helbidea: Beko Kale Bidea 1

    Telefonoa: 943361621

    E-maila: euskaltegia@lasarte-oria.eus

    Teknikari arduraduna: Euskara-zerbitzuko arduraduna

    Arloa: Gizarte Zerbitzuak, Immigrazioa, Kooperazioa eta Emakumea

    Helbidea: Donosti Etorbidea 3

    Telefonoa: 943376179

    E-maila: gizartez@lasarte-oria.eus

    Teknikari arduraduna: Gizarte Zerbitzuen arduraduna

    Datu pertsonalen babesa

    Datuen tratamenduaren arduraduna: LASARTE-ORIAKO UDALA

    Datuen Babesaren Ordezkariaren posta-helbidea: datubabesa@lasarte-oria.eus

    Xedea; Zilegitasuna; Lagapenak: TRATAMENDU JARDUEREN ERREGISTROA - 2.23 Atala: HERRITARREI ARRETA EMATEKO ERREGISTROA ETA ZERBITZUAK

    Eskubideak: Irispide eskubidea, Zuzentzeko eskubidea, Ezerezteko eskubidea, Tratamendua mugatzeko eskubidea eta aurka egiteko eskubidea

    Informazio gehiago: www.lasarte-oria.eus/eu/dbeo