Hirigintzako kontsulta

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Ondasun higiezin bati, lursail bati... dagokion hirigintza eraentzari buruzko informazioa eskuratzeko prozedura.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duten guztiek edo horien ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera orokorra.
 2. Lursaila, burutzapen unitatea edo sektorea behar bezala kokatzen duen partzela-planoa.

NOLA ESKA DAITEKE?

  Aurrez aurre:
 • Herritarrentzako Arreta Zerbitzua. Udaletxeko beheko solairuan.Astelehenetik ostiralera.
  Herriko Enparantza 1 20850 9:00-14:00
  943-033282
  943-033281

   KOSTUA

   03 - HIRIGINTZA ZERBITZUAK EMATEA. ONDORENGO ESPEDIENTE ETA PROEIKTUEN TRAMITAZIOA ETA HAUEN ALDAKETAK.
   Hirigintza lurzatiketak edo segregazioak.100
   Hondamen espedientearen izapidetza.639
   - Iharduera lizentzia behar dutenak.700
   - Baimena ukatutako Iharduerak.111
   -Hirigintza informazio zehatza: aurreanalisia eskatzen duenean (+A epigrafeko fotokopiak, hala bada)70
   -Eskatutako planoak paper edo euskarri digitalean.4

   Ordenantza Fiskala ikusi

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   JARDUNBIDEAREN IZAPIDEAK

   1. Eskaeraren aurkezpena
   2. Udal zerbitzu teknikoen txostena.
   3. Eskatutako informazioaren jakinarazpena Interesatuaridatziz.

   LANSAIL ARDURADUNA

   Lurralde - Hirigintza

   BESTE ZENBAIT OHAR INTERESGARRI

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 3ko 3/2018 Lege Organikoaren 11 artikuloa eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14. artikuluek informazio-eskubidea arautzen dute, eta Mendaroko Udalari baimena ematen diote emandako datu pertsonalak tratatzeko, aurreko paragrafoan aipatutako helburuak betetzeko. Hala ere, edozein unetan erabili ahal izango dituzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko ("ahanzturara" eskubidea), tratamendua mugatzeko, eramangarritasuna bermatzeko, aurka egiteko eta banakako erabakiak hartzeko eskubideak, helbide honetan: Herriko Enparantza 1. 20.850 MENDARO edo helbide elektroniko honetan: erregistroa@mendaro.eus