Banantzeak / Ekartzeak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Erregistro-finka independienteak banatzeko edo elkartzeko baimenak.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen edozein pertsonak, edo horren legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera-orria

Planoak:

  • Kokapen-planoa, AASSetako “Kalifikazio Orokorraren” gainekoa (1/5.000 eskala).
  • Plano takimetrikoa, ukitutako lurzati guztien aurreko egoerari dagokiona (1/500 eskala).
  • Plano takimetrikoa, lurzati guztien azken egoerari dagokiona (1/500 eskala).

Hartutako lurzatien eta ondorioz sortutakoen deskribapena.

Finkaren eskritura edo erregistro-oharra.

Finkaren erregistro-datuak.

Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren identifikazio agiriaren fotokopiarekin.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA