Gizarte zerbitzuen alorreko elkarteei diru-laguntzak.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Gizarte Zerbitzuen alorrean lan egiten duten elkarteen jardueretarako diru-laguntzak.

NORK ESKA DEZAKE?

Irabazi asmorik gabeko gizarte zerbitzuen arloko elkarteek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera orria - I.Eranskina

Diruz lagundu nahi diren jardueren memoria

Gastu eta sarreren aurrekontua

Banku-kontuaren titulartasunaren agiria

Zinpeko aitorpena, bestelako diru-laguntzak zehaztuz .

Zinpeko aitorpena, zigor- eta administrazioaren arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez duela, edo laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela adieraziz.

Ogasuneko zerga obligazioak egunean dituela egiaztatuko duen agiria (Udalak eskatuko du ofizioz)

Gizarte segurantzarekiko obligazioak betetzen direlako egiaztagiria.

Berdintasunaren jarraipen fitxa.

Euskararen jarraipen fitxa.

Lehen aldiz aurkezten dutenek edo aldaketarik balego aurrekoaz gain:

Erakundearen estatutuen fotokopia

Erakundearen IFKren fotokopia

Elkarteen Erregistro Nagusiaren ziurtagiria

Justifikazioa egiteko:

IV. Eranskina

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   E:postaz:
  • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude

    Telematikoki:
   • www.urretxu.eus, beti ere ziurtagiri digitalakin

    .

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    Ez du kosturik interesatuarentzat.

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
    • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso.

    Sarrera erregistroa eman eta kopia bat interesdunari eman.

    Gizarte Zerbitzuen sailera bideratu.

    NORK ONARTU BEHAR DU?

    Tokiko Gobernu Batzarrak

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    Gizarte Ekimena - Gizarte Ekimena

    OHARRAK

    Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

    Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.