Herritik kanpo euskara ikasteko diru-laguntza.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Barnetegietara edo herritik kanpoko euskaltegietara euskara ikastera, eta UEUra edo euskararen normaliza-zioarekin zerikusia duten bestelako uda-ikastaroetara doazen herritarrentzako diru-laguntzak

NORK ESKA DEZAKE?

Urretxun erroldatuta eta herritik kanpo euskara ikasten ari diren ikasleak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera orria

NAN

Matrikularen ordainagiria

Euskaltegiko agiria.

Zinpeko aitorpena, bestelako diru-laguntzak zehaztuz

Zinpeko aitorpena, zigor- eta administrazioaren arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez duela, edo laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela adieraziz.

Ogasuneko obligaziozergak egunean dituela egiaztatuko duen agiria (Udalak eskatuko du ofizioz).

Gizarte segurantzarekiko obligazioak betetzen direlako egiaztagiria.

Errenta aitorpenaren fotokopia.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 URRETXU
   7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700 URRETXU

    E:postaz:
   • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude
    URRETXU

     Telematikoki:
    • www.urretxu.eus, beti ere sinadura digitalaren ziurtagiria edukiz gero
     URRETXU

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Ez du kosturi interesatuarentzat.

     PROZEDURAREN EPEA

     • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     Eskaera orria eta agiriak jaso eta erregistratu.

     Interesdunari eskabidearen kopia edo hartu-agiria eman.

     Sustapen Soziokulturaleko Sailera bidali.

     NORK ONARTU BEHAR DU?

     Tokiko Gobernu Batzarrak

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     Sustapen Soziokulturala - Euskara

     OHARRAK

     Urtero egiten da deialdia.

     Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

     Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

     Laguntza jaso ahal izateko aurrekontuetan diru erabilgarria egon beharko du.

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.