Herritik kanpo euskara ikasteko diru-laguntza.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Barnetegietara edo herritik kanpoko euskaltegietara euskara ikastera, eta UEUra edo euskararen normaliza-zioarekin zerikusia duten bestelako uda-ikastaroetara doazen herritarrentzako diru-laguntzak

NORK ESKA DEZAKE?

Urretxun erroldatuta eta herritik kanpo euskara ikasten ari diren ikasleak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera orria

NAN

Matrikularen ordainagiria

Euskaltegiko agiria.

Banku-kontuaren titulartasunaren agiria

Zinpeko aitorpena, bestelako diru-laguntzak zehaztuz

Zinpeko aitorpena, zigor- eta administrazioaren arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez duela, edo laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela adieraziz.

Errenta aitorpenaren fotokopia.

* Udalak ofizioz egiaztatuko du Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA