Ikastetxeei eskolaz kanpoko jardueretan euskararen erabilera sustatzeko diru-laguntzak.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Irakaskuntza arautuaren eremuan diharduten ikastetxeek euskararen erabilera sustatzeko egiten dituzten eskolaz kanpoko jarduerak finantzatzeko diru-laguntzak.

NORK ESKA DEZAKE?

Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan diharduten Urretxu eta Zumarragako ikaste­txeek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera egiteko:

Eskaera orria.

Diruz lagundu nahi diren jardueren memoria

Gastu eta sarreren aurrekontua

Banku-kontuaren titulartasunaren agiria

Zinpeko aitorpena, bestelako diru-laguntzak zehaztuz

Zinpeko aitorpena, zigor- eta administrazioaren arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez duela, edo laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela adieraziz.

Berdintasunaren jarraipen fitxa

Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren fotokopia.

Erakundearen IFKren fotokopia

Justifikazioa egiteko:

-IV. Eraskina

-Gastu eta ordainketa justifikagiriak

-Jarduera burutu denaren dokumentazio grafikoa

-Baliagarria izan daiteken edozein dokumentazio

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

.