Kirol elkarte taldeen diru laguntza bereziak.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Kirol-jarduera bereziak (kirol-ikuskizunak, lehiaketak, kluben urteurrenak…) antola­tzeko diru-laguntzak

NORK ESKA DEZAKE?

Urretxu eta Goierri Garaiko klub, kirol federazio eta elkarte, pertsona edo talde ­batzuei, maiz, zein noizean behin elkartzen diren.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera egiteko:

Eskaera orria

Diruz lagundu nahi diren jardueren memoria

Gastu eta sarreren aurrekontua

Zinpeko aitorpena, bestelako diru-laguntzak zehaztuz

Zinpeko aitorpena, zigor- eta administrazioaren arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez duela, edo laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela adieraziz.

Ogasuneko zerga obligazioak egunean dituela egiaztatuko duen agiria. (Udalak eskatu du ofizioz)

Gizarte segurantzarekiko obligazioak betetzen direlako egiaztagiria.

Berdintasunaren jarraipen fitxa.

Euskararen jarraipen fitxa.

Jarduera antola­tzen duen arduradunaren NANaren fotokopia.

Dagokion bankuak edo aurrezki-­kutxak emandako agiria, kontu-korrontea eskaera egin duen entitatearena dela ziurta­tzeko.

Dagokion bankuak, aurrezki-­kutxak edo aseguru-agen­tziak igorritako agiria, eskaera egin duen entitatearen izenean eran­tzu­kizun zibileko asegurua egina dagoela ziurta­tzeko, antola­tzen dituen jarduerak estali ­ditzan.

Urte horretan eran­tzu­kizun asegurua ordainduta dagoela ziurta­tzeko agiria.

Lehen aldiz aurkezten dutenek edo aldaketarik balego, aurrekoaz gain:

Erakundearen estatutuen fotokopia

Erakundearen IFKren fotokopia

Eusko Jaurlari­tzako Kirol Elkarteen Erregistroko ziurtagiria

Justifikazioa egiteko:

IV. Eraskina

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

5. Eraskina: puntuazioaren irizpideak

  NON ESKATZEN DA?

   E:postaz:
  • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude
   URRETXU

    Telematikoki:
   • www.urretxu.eus, beti ere sinadura digitalaren ziurtagiria edukiz gero
    URRETXU

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    Ez du kosturik interesatuarentzat.

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
    • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    Eskaera orria eta agiriak jaso eta erregistratu.

    Interesdunari eskabidearen kopia edo hartu-agiria eman.

    Sustapen Soziokulturaleko Sailera bidali.

    NORK ONARTU BEHAR DU?

    Tokiko Gobernu Batzorde

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    Sustapen Soziokulturala - Kultura

    OHARRAK

    Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

    Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

    Laguntza jaso ahal izateko aurrekontuetan diru erabilgarria egon beharko du.

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.