Familia ugarien hobari fiskal eta salbuespenak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Hobariak honako zerga hauetan:

ONDASUN HIGIEZINEN gaineko ZERGA (OHZ)

Beti ere ohiko bizilekua den etxebizitzagatik (honen balio katastrala 160.000 € baino txikiagoa bada), familiaren urteko diru-sarrera gordinek 80.000 euro gainditzen ez dituztenean, eta familiako kide guztiak Urretxun erroldatuta badaude, gutxienez urtebete lehenagotik. Hobaria familia ugariaren mota eta familiaren diru-sarreren araberakoak da:

Urteko diru-sarrera gordinak

0-24.000 €:

 • Familia ugari orokorra: kuotaren %90eko hobaria.
 • Familia ugari berezia: kuotaren %90eko hobaria.

24.001 €-50.000 €:

 • Familia ugari orokorra: kuotaren %50eko hobaria.
 • Familia ugari berezia: kuotaren %70eko hobaria

50.001 €-80.000 €:

 • Familia ugari orokorra: kuotaren %15eko hobaria
 • Familia ugari berezia: kuotaren %40ko hobaria

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN gaineko ZERGA (TMIZ)

Zerga kuotaren %30eko hobaria aplikatu zaie, 5 edo plaza gehiagoko ibilgailuei eta familiaren urteko diru-sarrera gordinak 80.000 euro baino altuagoak ez badira.

NORK ESKA DEZAKE?

Familia ugarien titularrak edo bere lege-ordezkariak

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera-orria (OHZ).

Eskaera-orria (TMIZ).

NAN edo pasaportea, edo horien ordezko nortasun agiria, edo, hala badagokio, egoitza-baimena.

Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren identifikazio agiriaren fotokopiarekin.

Familia ugariaren titulua indarrean.

Hala badagokio, Bizikidetza Unitate Bereziaren profila egiaztatzeko dokumentazioa.

Familia unitatearen Errolda agiria (Udalak jarriko du).

Familia-unitatea osatzen duten kide guztien azken errenta-aitorpena, edo berori aurkeztu beharrik ez duela egiaztatzen duen ziurtagiria.

Honezaz gain:

ONDASUN HIGIEZINEN gaineko ZERGA (OHZ)

Zinpeko aitorpena, familiako kideetako inork beste etxebizitzarik ez duela adierazten duena.

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN gaineko ZERGA (TMIZ)

Hobaria egiaztatuko duen ibilgailuaren dokumentazioa.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 7:30 a 15:00
   943038080

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700

    E:postaz:
   • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude

      Erregistro elektronikoa

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      Ez du kosturik interesatuarentzat.

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
      • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso.

      Sarrera erregistroa eman eta kopia bat interesdunari eman.

      Zerbitzu Ekonomikoetako Diruzaintza sailera bideratu.

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      Zerbitzu Ekonomikoak - Kontuhartzailetza

      OHARRAK

      Interesdunek eskatu egin beharko dituzte hobariak..

      Zerga bateko hobari ezberdinak ez dira elkarrekiko bateragarriak.

      Hobaria aplikatuko da familia ugariaren izaera mantentzen den bitartean. Baldintza hori eta gainontzeko eskakizunak betetzen diren ala ez urtero egiaztatuko du Udalak.

      Orokorrean, onartutako hobari eta salbuespenek, eskaria egin den zergaldian ez, hurrengotik aurrera izango dute indarra, atzeraeraginik gabe.

      Udal zergak ordaintzera behartuta dauden eta betebehar horretan egunean EZ dauden zergadunen alde, ez da inolako hobaririk aplikatuko.

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.