Aisialdiko baratze ekologikoak hartzeko lizentzia

Zer da? Zertarako da?

Bergarako Udalak zenbait udal partzela herritarren eskura jarriko ditu aisialdirako baratze modura erabiltzeko. Udalak modu horretan aisialdi aktiborako eta inklusiborako topagune bat sustatuko du, gizatalde ezberdinen arteko elkarbizitza eta harremanak nahiz belaunaldi ezberdinen arteko trukea bultzatzeko; eta, aldi berean, nekazaritza ekologikoari bultzada bat emateko.
Helburuetako bat aisialdia den heinean, baratze hauetatik ateratako produktuak saltzea debekatuta egongo da eta, beraz, norberak kontsumitzeko eta etxeko erabilerarako soilik diren produktuak bakarrik landatu ahalko dira.

Ustiapenerako erabilera-baimena zozketaren bidez adjudikatuko da eskatzaile izan direnen artean. Urtebeteko aldirako emango da, urte bakoitzeko abenduaren 31ra arte, eta gehienez 2025eko abenduaren 31ra arte.

Behin betikoz esleipendunak diren pertsonak behartuta egongo dira elkarte bat sortzera baratzeak kudeatzeko eta, horrez gain, kudeaketaren udal arduradunarekin zuzeneko harremana izateko pertsona bat izendatu beharko dute.

Baratzeren bat adjudikatzeko lizentzia lortzeko onuradun izan ez direnekin, ordezkoen zerrenda osatuko da. Zerrenda bajak ordezkatzeko erabiliko da, baratze ekologikoak erabili eta gozatzeko okupazio lizentziaren bidez emandako eskubideari borondatez uko egin edo derrigorrez galdu izanagatik. Ondoren, hautagai den hurrengoari deituko zaio, aipaturiko zerrendan duen postuaren arabera, betiere lizentziaren indarraldian zehar.

Ikus HEMEN baratze parkeko partzelen planoa.

Ikus HEMEN onartu eta baztertuen behinbehineko zerrenda.

Ikus HEMEN 2022ko urriaren 5ean egindako lehenengo zozketaren emaitza.

Ikus HEMEN 2022ko azaroaren 10ean egindako bigarren zozketaren emaitza

Nork eska dezake?

Bergarako Baratze Parkean, aisialdiko baratze ekologikoak okupatzeko lizentzien onuradun izan ahalko dira Bergarako udalerrian erroldatuta dauden pertsonak, baldin eta udalerrian gutxienez azken sei hilabeteetan bizi badira – esleipen-deialdia argitaratzen denetik –, eta, gainera, honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Bergarako Udalarekin zerga edo beste mota bateko betebeharretan egunean egotea.

b) Familia-unitatearen beste inolako kiderik beste baratze ekologiko baten esleipendun ez izatea.

c) Zigortua ez izana aurretik aisialdiko baratzea izan eta ordenantza honetan aurreikusitakoa ez betetzeagatik.

d) Baratzea erabiltzeko lizentzia-baimena indarrean jarri aurretik, udalak eta/edo elkarteak antolatutako baratze-zaintza ekologikoari buruzko derrigorrezko ikastaroa osorik egina izatea.

e) Baimenak irauten duten bitartean Bergaran erroldatuta egon beharko da, errolda aldaketak berarekin ekarriko luke baimena galtzea.

Baratzaren onuradun izateko honako baldintza hauek ere bete beharko dira:

 • Udalak edo elkarteak antolatutako baratzegintza ekologikoari buruzko ikastaroa aurretiaz osatzea.
 • Deialdiaren 2. Puntuan zehaztutako fidantza ezartzea Udal Diruzaintzan.
 • Bergarako Baratze Ekologikoen esleipen eta kudeaketarako araudian zehaztutakoa betetzea.

Aurkeztu behar diren agiriak

_____

 • F0185 inprimakia behar bezala beteta eta sinatuta
 • Eskatzailearen identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ- Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen identifikazio agiria.
 • Langabezia egoeran egotea alegatu bada, gainera, langabetua dela egiaztatzen duen Lanbideren agiria

Udalak ofizioz egiaztatuko du eskatzailearen sei hilabete aurreko errolda eta egiazko bizilekua, arau-hausterik ez izatea eta udalarekin zerga betebeharretan edo bestelakoetan egunean dagoela.
Eskatzaileak alegatu badu, Bergarako Udalak ofizioz ere egiaztatuko du eskatzailea gizarte larrialdietarako laguntzen onuradun dela.

Non eskatzen da?

      Beste batzuk:

      Bergarako Udala EIS (Erregistroen interkonexio sistema) zerbitzura atxikituta dago. Zerbitzu horren bidez, udal honetan aurkeztu behar diren agiriak beste administrazio batzuetan erregistratu daitezke, modu seguruan eta legezko adostasunarekin. Beraz, erregistratu daitezke ere:

      • Edozein administrazio publikoko (udalak,aldundiak, autonomia-erkidegoak, estatuko administrazioa edo mendeko erakundeak) erregistro-arloko laguntza-bulegotan, beti ere EIS sisteman badago.
      • Postetxean, EBBE (ORVE) zerbitzuan.

      ARGIBIDE GEHIAGO:

      Ingurumena zerbitzua
      Hirigintza departamentua
      943 779 100 – luz. 1230

      Kostua

      Indarrean dauden ordenantza fiskalen arabera. Konkretuki:

      Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza. K epigrafea

      Eskatzaileak fidantza jarri beharko du, utzitako materialak edo instalazioak jasan ditzakeen kalteei aurre egiteko.

      Erabakitzeko epea

      • Aurreikusitako epea: Hilabete bat.
      • Legezko epea: Bi hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

      Legeak eta arauak

      Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

      • Eskaerak jaso eta sarrera erregistroa eman
      • Jasotako eskaeren konprobazioa
      • Onartu eta baztertutakoen zerrenda
      • Zozketa publikoa
      • Adjudikatzaileek fidantza jartzea
      • Adjudikatzaileei zuzendutako ikastaroa
      • Esleipenaren formalizazioa

      OHARRA. Prozesuan sortuko diren dokumentu publikoak (zozketak, zerrendak, abisuak, etab.) ondorengo helbidean eskuragarri jarriko dira: https://www.bergara.eus/node/17049

       Organo erabakitzailea

       Alkatea

       Izapidetze honen ardura duen departamentua

       Bergarako Udala - Ingurumena

       Oharrak

       Datu pertsonalen babesa

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren ardurapean tratatuko dira, eskaera izapidetu ahal izateko. Indarrean dagoen araudiak aitortutako eskubideak erabili ahal izango dira helbide honetara zuzenduta:

       Bergarako Udala

       San Martin Agirre plaza 1,

       20570 Bergara

       Informazio osagarria eskuragarri dago Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroan (www.bergara.eus/RAT).