Kirol elkarteentzako urteroko dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Egoitza Bergaran duten -edo beste herriren batean (betiere Bergaran kirol modalitate horretarako kirol entitaterik ez badago)- eta bergararrekin diharduten irabazi asmorik gabeko kirol entitateei zuzendutako udal dirulaguntzak.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu. Ikus: Dirulaguntzak.

Nork eska dezake?

Bergaran egoitza duten -edo beste herriren batean (betiere Bergaran kirol modalitate horretarako kirol entitaterik ez badago)- eta bergararrekin diharduten irabazi asmorik gabeko kirol entitateak.

Eskaerak aurkezteko epea 2021/04/08an bukatuko da.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Jarduera-programa.
 • Izaera bereziko edo/eta noizean behingo kirol jarduerak antolatzeko orria.
 • Aurrekontua, gastuen eta diru-sarreren zerrenda xehe sailkatuta.
 • Dagokion federazioak emandako ziurtagiria, non jasoko den federazio-lizentzia duten kirolarien eta teknikarien zerrenda, eta haien maila, sexu eta erroldatua dagoen herria bereizturik.
 • Eskola-kirolean dituzten kirolarien kopurua, maila eta sexua bereizturik.
 • Kirol-entitatearen bazkide-kopurua eta hilero edo urtero ordaintzen duten kuotaren zenbatekoa.
 • Diru-kitapena sinatua, egindako gastuak eta diru-sarrerak xehe zehazturik.
 • Udalari baimenik eman ezean:
  • Ogasunekiko betebeharretan egunean egotearen ziurtagiria.
  • Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen ziurtagiri ofiziala.

OHARRA. Elkarteei dagokionez, berez elkartearen ordezkari legala lehendakaria da eta berak egin beharko lituzke eskaerak. Berak eskaerak egindakoan, ez du F0136 inprimakia aurkeztu behar. Aurkeztu behar du Elkarteen Erregistro agiria non azaltzen den bera dela lehendakaria.

_________

Dirulaguntzaren justifikazioa beste eskaera baten bitartez egin behar da:

Dirulaguntza ordaintzeko eskaera (F0098)

Non eskatzen da?

      ARGIBIDE GEHIAGO:
     • Agorrosin
      Agorrosin kirolgunea
      Boni Laskurain 19 20570 BERGARA
      943 779 095

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
     • Legezko epea: Bi hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
     • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzeko ardura duen departamentuari bideratu.
     • Teknikariaren txostena, kirola.
     • Batzordearen onarpena.
     • Ebazpena, Alkatetzaren Dekretua.
     • Eskatzaileari jakinarazpena.

      Organo erabakitzailea

      Alkatea

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Kirolak

      Oharrak

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

      Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza, 1

      20570 Bergara