Herriko ikastetxeentzako dirulaguntzak, eskolaz kanpo euskara-indargarriak antolatzeko.

Zer da? Zertarako da?

Herriko ikastetxeentzako dirulaguntzak, euskara-maila apaleko umeentzat eskolaz kanpoko errefortzu-saioak bidera ditzaten.

Eskaera aurkezteko epea: ikasturte bakoitzaren hasieran, urriaren 15a baino lehen. Lagunduko diren jarduerak ikasturte horretan zehar eskainiko direnak dira.

Laguntza bi zatitan ordainduko da: %60 laguntza onartutakoan eta %40 ikasturte amaieran, jardueraren memoria onartu ondoren. Memoria uztailaren 15a baino lehen aurkeztu beharko da.

Nork eska dezake?

Bergarako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Antolatutako jardueraren berri zehatza azalduko duen txostena; besteak beste, honakoak jasoko dituena: errefortzuetan parte hartuko duten umeen kopurua eta eskola-maila, sortuko diren taldeak, egutegia, bideratuko diren jarduerak, aurrekontua, etab.
 • Betebehar fiskaletan eta Gizarte-segurantzakoetan egunean egotearen ziurtagiriak.

Non eskatzen da?

      Beste batzuk:

      Bergarako Udala EIS (Erregistroen interkonexio sistema) zerbitzura atxikituta dago. Zerbitzu horren bidez, udal honetan aurkeztu behar diren agiriak beste administrazio batzuetan erregistratu daitezke, modu seguruan eta legezko adostasunarekin. Beraz, erregistratu daitezke ere:

      • Edozein administrazio publikoko (udalak,aldundiak, autonomia-erkidegoak, estatuko administrazioa edo mendeko erakundeak) erregistro-arloko laguntza-bulegotan, beti ere EIS sisteman badago.
      • Postetxean, EBBE (ORVE) zerbitzuan.

      ARGIBIDE GEHIAGO:

      Euskara departamentua
      Udaletxea
      San Martin Agirre plaza 1 - 1., 20570 BERGARA
      943 779 100 - luz. 1250

      Kostua

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      Erabakitzeko epea

      • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
      • Legezko epea: Hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

      Legeak eta arauak

      Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

      • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
      • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
      • Teknikariaren txostena, Euskara.
      • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
      • Jakinarazpena interesatuei (albokoei).
      • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

      Organo erabakitzailea

      Alkatea

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Euskara

      Oharrak

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren ardurapean tratatuko dira, eskaera izapidetu ahal izateko. Indarrean dagoen araudiak aitortutako eskubideak erabili ahal izango dira helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza 1,

      20570 Bergara

      Informazio osagarria eskuragarri dago Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroan (www.bergara.eus/RAT).