Herriko ikastetxeentzako dirulaguntzak, eskolaz kanpo euskara-indargarriak antolatzeko.

Zer da? Zertarako da?

Herriko ikastetxeentzako dirulaguntzak, euskara-maila apaleko umeentzat eskolaz kanpoko errefortzu-saioak bidera ditzaten.

Eskaera aurkezteko epea: ikasturte bakoitzaren hasieran, urriaren 15a baino lehen. Lagunduko diren jarduerak ikasturte horretan zehar eskainiko direnak dira.

Laguntza bi zatitan ordainduko da: %60 laguntza onartutakoan eta %40 ikasturte amaieran, jardueraren memoria onartu ondoren. Memoria uztailaren 15a baino lehen aurkeztu beharko da.

Nork eska dezake?

Bergarako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Antolatutako jardueraren berri zehatza azalduko duen txostena; besteak beste, honakoak jasoko dituena: errefortzuetan parte hartuko duten umeen kopurua eta eskola-maila, sortuko diren taldeak, egutegia, bideratuko diren jarduerak, aurrekontua, etab.
 • Betebehar fiskaletan eta Gizarte-segurantzakoetan egunean egotearen ziurtagiriak.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Euskara departamentua
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1 - 1. 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1250

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Euskara.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena interesatuei (albokoei).
    • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Euskara

    Oharrak

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara