Udal Euskaltegitik kanpo euskara ikasi dutenentzako dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Bergarako Udal Euskaltegitik kanpo euskara ikasten duten helduentzako laguntzak ematea, herritar guztiek euskara ikasteko pareko laguntzak izan ditzaten.

 • Eskaera epea: urte bakoitzeko irailaren 15era artekoa, egun hori barne. Lagunduko direnak amaitu berri den ikasturtean (aurreko urteko irailaren 15etik indarrean den urteko irailaren 14ra) egindako ikastaroak izango dira.
 • Hiru laguntza-maila (Ikus Bergarako Udaleko Euskara zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituen Arautegia, I. Eranskina):
  • %100, baldintza ekonomiko berezi batzuk dituztenentzat.
  • %60. Langabetu, familia ugariko kide edo 65 urtez gorakoentzat.
  • %25, gutxieneko laguntza.

Laguntzotarako aurreikusitako aurrekontua goian adierazitako gehienezko laguntzak emateko bestekoa ez balitz, eskari guztien artean proportzioan banatuko da.

Nork eska dezake?

Diru-laguntza eskuratu nahi duen bizilagunak ondorengo baldintzak bete beharko ditu:

 • Bergaran erroldatuta egotea eskaera aurkeztu baino 2 hilabete lehenagotik.
 • Aurreko urteko irailetik laguntza ematen den urteko abuzturako tartean (biak barne) euskara ikastaro batean parte hartzea, Udal Euskaltegitik kanpo.
 • Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. zatiek adierazitako kausaren baten pean ez egotea.
 • Egunean egotea betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzakoetan eta baita Udalarekin ere.
 • Laguntza jasotzeko gutxienez honako asistentzia izan dela egiaztatzea: %90ekoa barru-ikastaroen kasuan eta %85ekoa gainontzekoetan.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Nortasun Agiria.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa pasaportea edo bizileku baimena.
 • Matrikularen ordainagiria.
 • Euskaltegiaren ziurtagiria, asistentzia zenbatekoa (asistentziaren %) izan den azalduko duena.
 • Langabetu-txartela (lanik gabe egonez gero)
 • Familia ugariko kideek, hori egiaztatuko duen txartela.
 • Azkeneko urteko errenta deklarazioa edo egin ez izanaren arrazoia adierazten duen ziurtagiria (beka eskatzen bada bakarrik).
 • Bizikidetza agiria (beka eskatzen bada bakarrik).

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
     • Legezko epea: Hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
     • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
     • Teknikariaren txostena, Euskara.
     • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
     • Jakinarazpena, eskatzaileari.
     • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Euskara

     Oharrak

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara