Herriko ikastetxeei zuzendutako dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Bergarako haur eta gazteen heziketan lagungarri izan dadin, herriko ikastetxeen jardueran lagundu eta izaera hezitzailea duten ekintzak sustatzeko dirulaguntza.

Nork eska dezake?

Bergarako irabazi asmorik gabeko ikastetxeei zuzendutako diru-laguntza.

Maila hauetariko bat/batzuk eskaini behar dituzte: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa zikloak.

Aurkeztu behar diren agiriak

1) Zinpeko aitorpena, beste erakunde eta organismo batzuei eskatutako zein jadanik jasotako diru-laguntzei buruzkoa eta
jarduera edo programa burutzeko lorturiko beste diru-sarrerei buruzkoa.
2) Zinpeko aitorpena, non adieraziko den azaroaren 17ko 38/2003 Legeak 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan adierazitako diru-laguntzak jasotzeko debeku-egoeretako batean ere ez dagoela.
3) Zinpeko aitorpena, ikastetxean ikasturte horren hasieran matrikulatutako ikasle-kopuruaren gainekoa.
4) Diruz laguntzea nahi den proiektu / inbertsio bakoitzeko:

 • Deskribapena (helburuak, hartzaile-kopurua, noiz eta nola egingo den).
 • Diru-sarreren eta gastuen aurrekontu desglosatua. Hor azaldu beharko dira, diru-laguntzez gain, programa / inbertsioa aurrera eramateagatik lortutako berezko diru-sarrerak desglosatuta.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Lau hilabete
    • Legezko epea: Lau hilabete
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Hezkuntza eta Gaztedia.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Hezkuntza, Berrikuntza, eta ekintzailetasuna.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Hezkuntza eta Gazteria

    Oharrak

    -Eskaerak otsailaren 1etik martxoaren 1era bitartean egin daitezke.

    -Justifikazioak irailaren 28a baino lehen egin daitezke.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara