Auzoetako urteko jarduerak eta ekintzak antolatzeko dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Urtean zehar auzoetako kultur ekintzak antolatzeko dirulaguntzak

Nork eska dezake?

Bergarako auzo-elkarteek

Aurkeztu behar diren agiriak

------

Eskaera urteko lehen hilabetean egin behar da:

 • F0099B eskabide-orria behar bezala beteta
 • Urteko kultur ekintzen egitaraua eta aurrekontua

Dirulaguntza zuritzeko (urtea amaitutakoan), hurrengo urteko urtarrilaren 15a baino lehen aurkeztu behar da:

 • F0099C eskabide-orri behar bezala beteta

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
     • Legezko epea: Hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
     • Teknikariaren txostena, Kultura.
     • Batzorde informatzailearen irizpena, Kultura
     • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
     • Jakinarazpena, eskatzaileari.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Kultura

     Oharrak

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara