Adingabeak izatezko zaintzan dituzten familientzako dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Adingabeak izatezko zaintzan dituzten familientzako dirulaguntzak.

Eskaera hau udalak tramitatzen du, baina azken erantzulea Gipuzkoako Foru Aldundia da.

Nork eska dezake?

Bergaran erroldatutako adingabe bat izatezko zaintzan kargura duen familiak edota horren legezko ordezkariak, behar den baimenarekin

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskatzailearen NAN, AIZ edo pasaporte zenbakia.

- Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
- Adingabearen familia-liburua.
- Bizikidetza-unitatearen errolda-agiria
- Azken errenta-aitorpena edo diru-sarreren egiaztagiria.
- Onuradunaren konpromisoa, izatezko zaintzari lotuta dauden betebeharrak betetzeko.
- Kontu korrontearen 20 digituak eta titularra azaltzen den agiria.

Non eskatzen da?

      Beste batzuk:

      Bergarako Udala EIS (Erregistroen interkonexio sistema) zerbitzura atxikituta dago. Zerbitzu horren bidez, udal honetan aurkeztu behar diren agiriak beste administrazio batzuetan erregistratu daitezke, modu seguruan eta legezko adostasunarekin. Beraz, erregistratu daitezke ere:

      • Edozein administrazio publikoko (udalak,aldundiak, autonomia-erkidegoak, estatuko administrazioa edo mendeko erakundeak) erregistro-arloko laguntza-bulegotan, beti ere EIS sisteman badago.
      • Postetxean, EBBE (ORVE) zerbitzuan.

      ARGIBIDE GEHIAGO:

      Gizarte zerbitzuak
      943 779 100 - luz. 1210

      Kostua

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      Erabakitzeko epea

      • Aurreikusitako epea: Hiru hilabete.
      • Legezko epea: Hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

      Legeak eta arauak

      • 33/2004 Foru Dekretua, apirilaren 20koa, egoera zailean dauden adingabekoen babesa, garapen pertsonala eta gizarteratzea bultzatzeko dirulaguntzak arautzen dituena -

      Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

      • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
      • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
      • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
      • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
      • Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamentura bidaltzea.
      • Eskatzaileak Foru Aldundiaren ebazpena etxean jasoko du.

      Organo erabakitzailea

      Gipuzkoako Foru Aldundia

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

      Oharrak

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren ardurapean tratatuko dira, eskaera izapidetu ahal izateko. Indarrean dagoen araudiak aitortutako eskubideak erabili ahal izango dira helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza 1,

      20570 Bergara

      Informazio osagarria eskuragarri dago Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroan (www.bergara.eus/RAT).