Garapenerako lankidetza-programak lantzen dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeentzako (GKE) dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Garapen bidean diren herrialdeetan lankidetza-proiektuetarako dirulaguntzak dira. Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu. Ikus: Dirulaguntzak

Nork eska dezake?

Legez eratuta dauden eta irabazi asmorik gabekoak diren Gobernuz Kanpoko Erakundeek eska dezakete diru-laguntza. Beren ekintzek deialdi honen xedearekin bat egin behar dute eta Euskal Autonomi Erkidegoan edo Nafarroan erroldatuak egon behar dira; eta egoitza soziala, ordezkaritza bat edo administrazio-egitura iraunkor bat Bergaran edo Debagoienean izan beharko dute.

Eskaerak aurkezteko epea 2021/04/08an bukatuko da.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Udalari emandako baimena, Ogasunekiko betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean egotearena konprobatzeko. Ziurtagiriak edo zinpeko aitorpena, baldin eta udalari baimena ematen ez bazaio konprobaketak egiteko.
 • Udal batzorde informatzaile bati jarduera guztietarako eskatzen zaion diru-laguntza 3.000 euro baino txikiagoa denean, dokumentu horiek zinpeko aitorpen batekin ordezkatu ahal izango dira, jasotzailea erakunde ez ofiziala denean.
 • IFZ (NIF), aurreko urteetan aurkeztu ez badute.
 • Diru-laguntza lehendabiziko aldiz eskatzen duten entitate edo elkarteek, Eusko Jaurlaritzako edo Nafarroako elkarte eta entitateen erregistroko agiri zigilatua, elkartearen edo entitatearen sortze akta, estatutuak eta egungo zuzendaritza-batzordearen osaketa. Enpresa balitz, horren sorreraren eskritura, ordezkariaren ahalorde notariala eta zuzendaritza-organoen osaketa.
 • Herritarren kasuan NAN.
 • Ez da beste dokumentazio-motarik onartuko.
 • Sail bakoitzeko eskaerekin lotutako dokumentazio espezifikoa.

OHARRA. Elkarteei dagokionez, berez elkartearen ordezkari legala lehendakaria da eta berak egin beharko lituzke eskaerak. Berak eskaerak egindakoan, ez du F0136 inprimakia aurkeztu behar. Aurkeztu behar du Elkarteen Erregistro agiria non azaltzen den bera dela lehendakaria.

-----

Dirulaguntzaren justifikazioa beste eskaera baten bitartez egin behar da:

Dirulaguntza ordaintzeko eskaera (F0098)

Dirulaguntza ordaintzeko eskaera sentsibilizazioa (F0098)

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Bi hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Herritartasuna.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena, eskatzaileari.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

     Oharrak

     Urtero argitaratutako deialdia da eta eskaerak aurkezteko epea deialdi bakoitzean zehazten da

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara