Desgaituentzako/Ezinduentzako aparkalekuen erreserba

Zer da? Zertarako da?

Pertsona desgaitu/ezinduak soilik aparkatzeko, bere kotxearen matrikularekin seinaleztatuta, gordetako plazak dira.

Bi eratako erreserbak bereizten dira:

a) Pertsonalizatuak. Ezintasuna duen pertsona horrek soilik aparkatzeko seinaleztatutako plazak dira.

b) Ezintasunak dituzten pertsonak eramateko zerbitzuetarako plazak: Berariaz ezintasunak dituzten pertsonak eramaten eta ekartzen ibiltzen diren ibilgailuentzako aparkaleku-plazak sortu ahal izango dira, haien harrera-zentroetan (eguneko zentroak, hirugarren adinekoen egoitzak, eta abar). Erreserba ematea erabakiz gero, emateko ebazpen horretan bertan xedatuko dira erreserba emateko baldintzak.

Nork eska dezake?

Interesdun den edozeinek edota horren legezko ordezkariak, behar den baimenarekin.

 • Pertsona fisikoa:
  • Bergaran erroldatuta egotea eta benetan bertan bizi izatea.
  • Ibilgailuaren titularra izateaz gain, horren gidaria ere izatea.
  • Gida-baimena indarrean izatea.
  • Gipuzkoako Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Unitateak emandako irizpenean, mugikortasun-baremoan A edo B maila edo 10 puntu aitortuak izatea.
  • Familia-unitateak ez izatea irisgarritasun-baldintza egokiak dituen garaje-plaza edo aparkaleku-plaza bateko erabilera pribatiborik.
  • Erreserba lantokitik gertu eskatzen badu, benetan erreserba eskatzen den tokian lan egiten duela egiaztatzea.
  • Ibilgailua Bergaran helbideratuta egotea; edo bestela, enpresa-ibilgailua dela eta eskatzailearen erabilera esklusiborako dela ziurtatzea.
 • Pertsona juridikoa:
  • Gipuzkoako Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Unitateak emandako irizpenean, mugikortasun-baremoan A edo B maila edo 10 puntu aitortuak dituzten pertsonak artatzen dituen Bergarako zentroa dela adierazten duen aitorpen idatzia

Aurkeztu behar diren agiriak

Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo nortasuna adierazten duen legezko agiria, eta baita ordezkariarena ere, horrela badagokio.

Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Unitateak emandako irizpena, derrigorrezkoa eta loteslea.

Pertsona juridikoen kasuan, aitorpen idatzia non adieraziko den Bergarako zentroa dela eta artatzen dituzten pertsonek mugikortasun-baremoan A edo B maila edo 10 puntu aitortuak dituztela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Unitateak emandako irizpenaren arabera.

Non eskatzen da?

      Beste batzuk:

      Bergarako Udala EIS (Erregistroen interkonexio sistema) zerbitzura atxikituta dago. Zerbitzu horren bidez, udal honetan aurkeztu behar diren agiriak beste administrazio batzuetan erregistratu daitezke, modu seguruan eta legezko adostasunarekin. Beraz, erregistratu daitezke ere:

      • Edozein administrazio publikoko (udalak,aldundiak, autonomia-erkidegoak, estatuko administrazioa edo mendeko erakundeak) erregistro-arloko laguntza-bulegotan, beti ere EIS sisteman badago.
      • Postetxean, EBBE (ORVE) zerbitzuan.

      ARGIBIDE GEHIAGO:

      Gizarte zerbitzuak
      943 779 100 - luz. 1210

      Kostua

      01 - Tasak

      Lehenengo seinaleztapenaren kostua udalaren kontu izango da. Ondorengo aldaketak, ordea, erreserbaren titularraren kontu izango dira.

      Seinaleztapenaern aldaketa188,25

      Udal ordenantzaren arabera Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea, U epigrafea

      Erabakitzeko epea

      • Aurreikusitako epea: Hilabete bat.
      • Legezko epea: Hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

      Legeak eta arauak

      Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

      • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
      • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
      • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
      • Batzorde informatzailearen irizpena, Ongizate.
      • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
      • Jakinarazpena, eskatzaileari.
      • Teknikariaren txostena, Obra eta Zerbitzuak.

      Organo erabakitzailea

      Alkatea

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

      Oharrak

      Hasierako seinaleztapen-kostua udalaren kontura izango da. Ondorengo aldaketak, ordea, erreserbaren titularraren kontura izango dira.

      Erreserbak gehienera 5 urteko indarraldia izango du, edo Foru Aldundiko desgaitasun-ziurtagiriak jasotzen duen iraungitze-data.

      Erreserbaren berriztapena iraungitze-data baino 3 hilabete lehenago eskatu behar da.

      Bergarako Udaltzaingoa eta Obra eta Zerbitzuen Udal Zerbitzuak zehaztuko dute, herritarrarekin kontsultatuta, aparkaleku-erreserba non jarri eta aparkaleku-erreserba mugatuko dute.

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren ardurapean tratatuko dira, eskaera izapidetu ahal izateko. Indarrean dagoen araudiak aitortutako eskubideak erabili ahal izango dira helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza 1,

      20570 Bergara

      Informazio osagarria eskuragarri dago Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroan (www.bergara.eus/RAT).