Ixteko eta mugitzeko neurriek, ostalaritzan, jatetxeetan eta ostatuan duten eragin ekonomikoa arintzeko diru-laguntzak (Covid19)

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Ostalaritza, jatetxe eta ostatu jardueren esparruan dirulaguntzak, jarduera horiek berraktibatzeko eta bultzatzeko, urriaren 26ko 36/2020 Dekretuak (azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak aldatua) ekarri duen egoeraren aurrean. Izan ere, dekretu horrek ostalaritza eta jatetxe zerbitzuak ixtea ekarri du, eta udalerritik kanpoko mugikortasuna mugatu du.

Establezimendu bakoitzeko 1.000 euroko zenbateko finkoa emango zaie ostalaritza, jatetxe eta ostatu jarduerak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoei, baldin eta jarduera horiek azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak aldatutako urriaren 26ko 36/2020 Dekretuaren eraginpean badaude.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak, baldin eta Urnietako udalerrian jendearentzat irekitako establezimendu bat badute eta ostalaritza eta jatetxe zerbitzuak ixtea eta udalerritik kanpoko mugikortasuna mugatzea ekarri zuen urriaren 26ko 36/2020 Dekretuak (azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuak aldatua) eragin badio.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

• Eskabidea behar bezala beteta.
• Ordezkaritza egiaztatzea, hala dagokionean.
• Norberaren konturako langile autonomoaren NANa edo izen soziala eta laguntza eskatzen den enpresaren IFK.
• Hala badagokio, dagokion mutualitate profesionalean alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

Urnietako Udalak, 39/2015 Legearen 28. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, honako agiri hauek eskatuko ditu zuzenean, interesduna aurka agertu ezean:

- Ordainketan egunean dagoela egiaztatzen duen Gipuzkoako Foru Ogasunaren ziurtagiria.

-Gizarte Segurantzako erregimenean alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

- Ordainketan egunean dagoela egiaztatzen duen Gizarte Segurantzaren ziurtagiria.

-Urnietako EJZn 2020ko urriaren 26an alta emanda egotea.

Interesdunak uko egiten badio Udalak aurreko puntuan aipatutako dokumentazioa zuzenean eskuratzeari, interesdunak aurkeztu beharko du eskabidearekin eta gainerako dokumentazioarekin batera.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Bertan Bulegoa
  San Juan 5 20130 URNIETA
  7:30-14:30
  943008000
  943008037

    Internet bidez (Enpresa, profesional, elkarteentzat...derrigorrezkoa):

     Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Postetxean) honako helbidera zuzenduta:
    • Urnietako Udala
     San Juan 5 20130

     Bestelako erregistro bulegoak:
    • Estatuko Administrazio Orokorra, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia

         Eskaerak aurkezteko epea: azaroaren 26tik abenduaren 10era.

         Eskabideak aurkezteko epearen barruan, atal honetan aipatutako edozein bide erabili ahal izango da.

         ZENBAT KOSTATZEN DA?

         Doan

         PROZEDURAREN EPEA

         • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: Ezeslea

         ARAUDI APLIKAGARRIA

         ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

         Jakinarazpen indibiduala alde batera utzi gabe, onuradunen zerrenda Udalaren webgunean argitaratuz egingo da jakinarazpena.

         Dirulaguntzak ordainketa bakar baten bidez ordainduko zaizkio onuradunari, dirulaguntza emateari buruzko ebazpena eman ondoren, betiere eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren.

         NORK ONARTU BEHAR DU?

         Alkatea

         IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

         Ez dagokio

         OHARRAK

         Eskatzaile guztiek eskatutako kopurua esleitutako kopurua baino handiagoa bada, aurrekontua proportzionalki banatuko da eskaera guztien artean.

         DATU PERTSONALEN BABESA

         Tratamendu jarduera: ENPLEGUAREN SUSTAPENA ETA TOKIKO GARAPENA

         Helburua eta zilegitasuna: Tokiko garapen ekonomiko eta soziala edo tokiko enplegu planak Euskadiko Toki Erakundeen 2/2016 Legearen arabera.

         Aurreikusitako lagapenak:Datu pertsonalak Buruntzaldeko hirugarren toki erakunde batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie.

         Oharra: Interesdunak bere datuetarako sarbidea, zuzenketa, ezabatze eskubideak, eta horien tratamendua mugatzeko edo horri kontra egiteko eskubideak ditu, jakinarazpen bat bidaliz Udaleko helbidera edo dbo-dpd@urnieta.eus posta elektronikora.

         Informazio gehiago: tratamenduko jardueren erregistroa [PDF]