Udal espazio itxien eta udal materialaren erabilera: Sarobe AEG, Lekaio Kultur Etxea, Errekalde kaleko 1. lokala, Udal pilotalekua eta Kiroldegia

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Udalarenak diren espazio itxiak erabiltzeko baimena eskatzea: Sarobe AEG, Lekaio Kultur Etxea, Errekalde kaleko 1. lokala, Udal pilotalekua eta Kiroldegia.

Era berean, beharrezkoa denean, udal-materiala erabiltzea ere eskatu ahal izango da.

Adierazitako espazio publikoak erabiltzeko eskaera egin ahal izango dute pertsona físiko edota juridiko guztiek, betiere hitzaldi, jarduera eta bestelako ekintza horiek urnietarrentzat badira.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duten pertsona fisiko eta juridikoak

Ordezkaritza: eskaerak egiteko, erantzukizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkezteko, errekurtsoak jartzeko, egintzak bertan behera uzteko eta beste pertsona baten izenean eskubideei uko egiteko ordezkaritza egiaztatu egin beharko da.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

- Udal espazio itxiak eta materialak erabiltzeko eskaera orria.

- Ekitaldiaren azalpena: jarduera edo ekintza, non, zertarako, noiz, beharrak…

- Ordezkapen idatzia, hala badagokio.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Bertan Bulegoa
  San Juan 5 20130 URNIETA
  7:30-14:30
  943008000
  943008037

     Posta ziurtatua (Gutunazal irekia Postetxean) honako helbidera zuzenduta:
    • Urnietako Udala
     San Juan 5 20130 URNIETA

          ZENBAT KOSTATZEN DA?

          -

          PROZEDURAREN EPEA

          • Aurreikusitako epea: Ikus “Oharrak” atala
          • Isiltasun-administratiboaren izaera: Ezeslea

          ARAUDI APLIKAGARRIA

          ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

          1. Sustapen arloak dagokion txostena egitea.
          2. Interesdunari organo eskudunaren ebazpena jakinaraztea.
          3. Interesdunak eskatutako fidantza jarri izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko du, hala badagokio.

          NORK ONARTU BEHAR DU?

          Alkatea

          IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

          Sustapena - Kultura atala

          OHARRAK

          Espazioak erabiltzen utziko da, lehentasun ordena honen arabera:

          1- Udal sailak.

          2.- Udalaren sailekin elkarlanean, kultura eta kirol arloko herriko gazte eta hezkuntza elkarteek antolatutako jarduerak.

          3.- Aisialdi, gizarte, kultura eta kirol arloko herriko gazte eta hezkuntza elkarteak.

          4.- Herriko beste edozein elkarte.

          5.- Urnietakoak ez diren elkarteak.

          6.- Herriko talde politikoak eta hauteskunde plataformak (gehienez 3 eskaera urtean, hauteskunde kanpainan aurkeztu ditzaketenez gain).

          Eskaerak Urnietako udaletxeko sarrera erregistroan aurkeztu beharko dira, gutxienez aurrerapen hauekin:

          - 15 egun natural, baldin eta hitzaldiak, bilerak edota gisa horretako jarduerak badira, eta Lekaio kultur etxeko geletan egitekoak badira, astelehenetik ostiralera, etxea zabalik dagoenean.

          - 30 egun natural, baldin eta jaialdiak, jolas jarduerak, ikuskizun publikoak eta gisa horretako jarduerak badira. Jarduera horiek udal pilotalekuan, kiroldegiko pistan edota kiroldegiko futbol zelaian egin ahal izango dira, betiere udalaren espazio horiek libre badaude, jardueren helburuak bat badatoz espazioaren filosofiarekin eta espazio horiek dituzten tarifak ordaintzen badira.

          - 7 egun natural, baldin eta eskaera herriko talde politikoek eta hauteskunde plataformek egin badute; horiek Lekaio kultur etxeko gela desberdinak erabiliko dituzte, astelehenetik ostiralera, etxea irekitzeko eta ixteko ordutegia betez.

          Ebazpenean, eskatzaileak ordaindu beharreko fidantza eta horretarako ezarritako kontu korrontearen zenbakia jasoko dira. Zenbatekoa kasuan kasu zehaztuko da, eskatutako espazioan egitekoak diren jarduera nolakoa den eta noiz nola egingo den (lokalaren edukiera, zenbat jenderentzat...). Horretaz gain, ikuskizunaren erregimena eta baldintzak ezarriko dira: ordutegia, tokiak eta abar.

          DATU PERTSONALEN BABESA

          Tratamendu jarduera: IZAPIDE OROKORRAK

          Helburua eta zilegitasuna: Herritarren eskariak artatzearen inguruko espedienteak kudeatzea. Eskumenak garatzea Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eta Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Arruntari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera.

          Aurreikusitako lagapenak:Datu pertsonalak gaian eskuduntza duten beste Administrazio Publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie.

          Oharra: Interesdunak bere datuetarako sarbidea, zuzenketa, ezabatze eskubideak, eta horien tratamendua mugatzeko edo horri kontra egiteko eskubideak ditu, jakinarazpen bat bidaliz Udaleko helbidera edo dbo-dpd@urnieta.eus posta elektronikora.

          Informazio gehiago: tratamenduko jardueren erregistroa [PDF]